Whitepapers

Vul uw e-mailadres in en klik op “download” om de onderstaande documenten vrijblijvend te downloaden.

Succesvolle reiniging en desinfectie in de GMP cleanroom

GMP geclassificeerde Cleanrooms, bijvoorbeeld in de biomedische of de farmaceutische industrie, dienen microbiologisch op een bepaald niveau
onder controle te worden gehouden. De norm voor microbiologische contaminatie in de lucht of op horizontale oppervlakten zijn van groot belang en staan onder streng toezicht. Dit artikel geeft een indruk hoe men met een goed reinigingsregime een succesvolle bijdrage kan leveren deze belangrijke doelstellingen te behalen.
Succesvolle reiniging en desinfectie in de GMP cleanroom

PP4C laat marktonderzoek verrichten binnen de
voedingsmiddelenindustrie.

Food Safety (Voedselveiligheid) is uiteraard al vele tientallen jaren een
uiterst belangrijk thema in de voedingsmiddelenindustrie. In beginsel ligt de volledige verantwoording voor een veilige en hygiënische procesbeheersing bij de exploitant van het voedingsmiddelenbedrijf zelf! In het geval de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), als controlerend en handhavend instituut in Nederland, problemen in uw productie vaststelt a.d.h.v. een tussentijdse controle of t.g.v. een vastgesteld probleem door derden, wordt u ter verantwoording geroepen. Vaak gaat dit gepaard met grote bedrijfseconomische gevolgen.
PP4C laat marktonderzoek verrichten binnen de
voedingsmiddelenindustrie.


Contamination Control binnen de voedingsmiddelenindustrie.

De WHO beschouwt de globaal tekortkomende Food Safety als een van de grootste gevaren voor de wereldgezondheid. PP4C heeft a.d.h.v. marktonderzoek moeten vaststellen dat een groot aandeel van de Nederlandse en Belgische ondernemingen actief in de voedingsmiddelenindustrie, te weinig kennis heeft over risico-reducerende maatregelen door zonering binnen hun productieruimte. Een introductie van contaminatie control maatregelen kan een eerste aanzet zijn om hierover een beter inzicht te verkrijgen.
Contamination Control binnen de voedingsmiddelenindustrie.


cGMP IN DE VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE

Foodsafety is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden op de internationale markt. Om de veiligheid en kwaliteit van onze voedselvoorziening te garanderen, worden op de diverse werelddelen wettelijke voedselveiligheid regels toegepast en zijn er richtlijnen en verordeningen van kracht voor de verschillende disciplines in deze zo belangrijke sector (zoals o.a. productie, opslag en transport). Is er een gemene deler te vinden in dat web van regelgeving? Inmiddels is één onderwerp wat wereldwijd centraal staat en aandacht vraagt in wetgeving en alle richtlijnen: de verplichting als producent een risico (HACCP) analyse te maken en dienovereenkomstig de faciliteit uit te rusten op een zodanige wijze dat kwaliteit en voedselveiligheid gewaarborgd zijn. In de V.S. zijn de GMP regels o.a. hier op aangepast en is een nieuw hoofdstuk CFR Titel 21 part 117 geïntroduceerd, wat anderhalf jaar na introductie steeds belangrijker wordt.
cGMP IN DE VOEDINGSMIDDELEN INDUSTRIE

Modular BCPS Cleanroom systeem Fraunhofer gecertificeerd

Toen Brecon aanvang 2016 besloot een nieuw wand- en plafondsysteem te ontwikkelen voor de internationale GMP gerelateerde marktsegmenten, was het duidelijk dat we een uitdagend en innovatief traject opstartte, gepaard gaande met forse investeringen zowel in energie, tijd en kapitaal. Een lange weg ook van materiaalonderzoek, ontwikkelen van de juiste profielen en constructieve samenstelling van het bouwsysteem, beoordelen van de juiste onderdelen voor ramen en deurpartijen, een zoektocht naar innovatieve oplossingen voor luchttransport en nog een lijst van honderden activiteiten hebben echter uiteindelijk geleid tot het huidige BCPS (Brecon Cassette Panel System). Hoe gingen we echter de internationale markt uiteindelijk overtuigen dat ons systeem werkelijk gecertificeerd was voor ISO 14644 en GMP en EHEDG geklasseerde faciliteiten?
Modular BCPS Cleanroom systeem Fraunhofer gecertificeerd

Brecon Group
Droogdokkeneiland 7
5026 SP Tilburg
Nederland

Voor laden en lossen
Fiera, 5026 Tilburg

Tel: +31 (0)76 504 70 80
E-mail: ​brecon@brecon.nl​

IBAN:  NL09 ABNA 0572 8479 63
BTW:  NL 8116 41 557 B01
KvK:  201 096 96