Categorie
Semi Conductor Related (SCR)

Jaar
2016

Teneinde vergissingen te voorkomen onderstaand de originele Engelstalige beschrijving van de onderzoeksgroep op de TU in Twente, in wiens opdracht Brecon met de TU in gesprek ging voor de aanlevering van cleanroom technologie.

Oplevering 2 Mobiele CleanAir Units op de TU Twente. De TU in Twente was in 2015 onze gesprekspartner om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het creëren van een ISO 14644 klasse 5 omgeving in het bestaande lab van deze onderzoeksgroep. Bij de machines, welke in het lab zijn opgesteld, moesten direct aansluitend bij de toegangsdeuren, twee kleinere cleanrooms gebouwd worden met een zeer transparant karakter en in een mobiele uitvoering. Gekozen werd voor de bouw van twee Brecon Mobiele CleanAir Units. (MCAU)

De units zijn opgebouwd uit een zwaar aluminium frame met een plenum voorziening waarin de luchtbehandeling met Filter Fan Units en de LED verlichtingseenheden zijn opgenomen. De wanden zijn gemaakt van gelaagd veiligheidsglas en waar nodig is een flexibele toegang tot de machine verschaft met PVC lamellen in een anti statische uitvoering. De MCAU is in de kollommen voorzien van aansluitingen voor perslucht en stikstof, alsmede contactpunten voor dataverkeer. De toegang tot de unit bestaat uit een elektrisch bediende schuifdeur. De complete units zijn voorafgaand aan de plaatsing geheel prefab opgebouwd op onze bedijfslocatie in Etten-Leur. Na volledige kwaliteitsbeoordeling en akkoord bevinding zijn de units gedemonteerd. Vervolgens was de montage van de units op de locatie in Twente een kwestie van enkele dagen!

De oplevering is in januari geschiedt, zonder op- of aanmerkingen zijdens onze opdrachtgever. Onze PP4C partner WERO  en CMI verzorgden achtereenvolgens de reiniging en een succesvolle validatie van de units. De inrichting met RVS werktafels en stoelen zal op korte termijn door Brecon tevens verzorgd worden.

Wij wensen de TU in Twente een voorspoedige toekomst tegemoet en veel succes toegewenst voor de Industrial Focus Group XUV Optics!