Categorie
Semi Conductor Related (SCR)

Jaar
1991 tot heden

Het gaat te ver om alle werken te vermelden in deze referentielijst welke we in de afgelopen 24 jaren gerealiseerd hebben bij ASML. Mogelijk voldoet het simpelweg door te stellen dat op dit ogenblik ca. 56.000 m2 cleanroom faciliteiten op de ASML Campus aanwezig zijn. Hiervan zijn 50.000 m2 gebouwd door Brecon Cleanroom Systems. De kwaliteitsstandaard van wanden, plafonds en vloeren ligt op een extreem hoog niveau. ISO klasseringen conform ISO 14644 liggen doorgaans op ISO 6 voor de cleanroom cabines en ISO 7 voor de gangpartijen. Al die jaren hebben we voldaan aan de hoge verwachtingen van ASML en hun vereiste flexibiliteit, en daar zijn we trots op!!

In het afgelopen jaar werken we ook hard aan de kantoren in de verschillende gebouwen. In het kader van de slogan: “ASML, a great place to work” worden alle kantoren gemoderniseerd. Nieuwe vloeren, plafonds, en veelal glazen wanden, geven een moderne karakteristiek aan de kantoren en er is uiteraard rekening gehouden met veel flex-plekken. Het gehele plan loopt tot 2018!

Medio 2014 zijn we tevens benoemd tot ‘preferred supplier’ voor alle onderhoudswerkzaamheden van de cleanrooms en brandgangen bij ASML. Wij zijn hard aan het werk om dit onderhoud om te zetten in een compleet Asset Management Zorgsysteem, conform de ISO 55000 normering.