Uitvoering door Brecon

Een vroegtijdige samenwerking en het gebruik maken van het V-Model draagt zorg voor een kortere bouwperiode en zal het eindresultaat operationeel laten voldoen aan de wensen van de gebruikers!

Op basis van de bestekken en tekeningen vindt de bouw en plaatsing van de  installatie plaats, waar mogelijk met tussentijdse opleveringsmomenten om vroegtijdig problemen te erkennen en op te lossen.

Ervaren medewerkers en projectleiding staan ten dienst van de opdrachtgever en zullen hun uiterste best doen om het bouwproces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Uiteraard zijn onze mensen opgeleid voor het werken in een schone ruimte. De bouwplek waar een cleanroom moet ontstaan dient vanaf dag één verzorgd en opgeruimd te zijn.

Het logistieke deel met betrekking tot de aanlevering van materialen is voor een zeer groot deel ondervangen door onze eigen productie faciliteit en zusterorganisatie ICP. Niet alleen het op tijd krijgen van materiaal is belangrijk maar ook de vereiste flexibiliteit bij onverwachte situaties.

Het is opvallend te noemen dat vele relaties bij hun beoordeling van ons werk juist die flexibiliteit prijzen en waarderen.

Brecon is in staat om samen met de PP4C partner Kuijpers Controlled Environments de meest complexe technische installaties te ontwerpen, bouwen en te onderhouden voor de kleine en zeer grote (GMP) cleanroom bouw.