De techniek

De technische installatie van een cleanroom bevat vele onderdelen van diverse aard. Uiteraard zal een luchtbehandelingskast geplaatst moeten worden met een bepaalde capaciteit luchtverplaatsing. Veelal dient er koeling en/of verwarming geïntegreerd te worden. Vaak moeten er ook voorzieningen getroffen worden voor het reguleren van de relatieve vochtigheid in de cleanroom.

Bij het technisch ontwerp zal er gekeken moeten worden naar de toevoer- en retourkanalen, eventuele gebruikmaking van wand en of plafond als plenum, de druk hiërarchie tussen de onderlinge ruimtes, afhankelijk of er onderdruk gerealiseerd moet worden zal geforceerde afzuiging moeten plaats vinden. Bovendien zal het monitoringsysteem de werking en resultaten van de diverse onderdelen moeten toetsen en/of registreren.

In de lijst van activiteiten ontbreken uiteraard nog vele aspecten, te denken valt aan het gehele E en W ontwerp, eventuele specifieke afzuiginstallaties op de werkplek, plaatsen van gassen- of persluchtinstallatie etc. etc.

Uit dit alles kan men opmaken dat het ontwerpen en plaatsen van een dergelijke omvangrijke installatie een zeer professionele aanpak vraagt van een team mensen met de juiste kennis en ervaring. Brecon werkt vaak met diverse partijen in de markt samen, zoals Unica of Engie. Als PP4C partner werken wij nauw samen voor de ontwikkeling en plaatsing van turn-key projecten met Kuijpers Installatie Techniek.