Brecon Bouw en Onderhoud

Het juist ontwerpen en engineeren op basis van uw programma van eisen (URS) en het kwalitatief correct opleveren van een geclassificeerde cleanroom-ruimte of een laboratorium, is de basis van een correcte en prettige (GMP) werkomgeving op het hoogste niveau. Voor de invulling van die opgave staat Brecon Cleanroom Systems B.V. garant en beschikt over alle kennis en ervaring u hiermee van dienst te zijn.

Het bouw- en/of montageproces vraagt expertise van een specifieke aard en procesbeheersing van een geheel andere karakteristiek. Daarom verzorgt het zusterbedrijf Brabant Bouw B.V., met haar Brecon Bouw en Onderhoud business unit, de bouw- en onderhoudsactiviteiten binnen de Brecon Group. Uiteraard voldoet ook dit zelfstandig onderdeel aan alle eisen met haar certificeerde kwaliteit, milieu en VCA zorgsystemen. Ga voor meer info naar www.brabantbouw.nl

Heeft u verbouwingsplannen en bent u op zoek naar een goede partner voor bouwkundige werkzaamheden op uw bedrijfslocatie in zijn algemeen? Of lijkt het Asset Management u een uitdaging en ziet u kansen? Neem dan contact op voor een nadere kennismaking met ons dienstenpakket en ervaar te werken met een bedrijf waarin flexibiliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid centraal staan als kernwaarden.

Het bouwproces

Brabant Bouw B.V. / Brecon Bouw en Onderhoud is lid van de brancheorganisatie Bouwend Nederland en beschikt over de bouwkundige kennis en ervaring om volledige nieuwbouw projecten te kunnen realiseren. Dat doet men in de woningbouw-, maar tevens in de industriële sector! Brecon Bouw en Onderhoud biedt tevens een compleet dienstenpakket aan voor alle bouwkundige werkzaamheden bij veranderingen van bestaande cleanrooms en laboratoria. Dat kan uiteraard ook de buitenschil betreffen of aanpassing van zaken aan het bouwkundig deel van de ruimte waar binnen de geconditioneerde ruimte is gesitueerd.

Het onderhoudsproces

Een andere specialiteit is het onderhouden van uw geconditioneerde ruimte! Uiteraard bieden wij in samenwerking met onze PP4C partners een compleet periodiek reinigingsplan alsmede een onderhoudsplan aan voor correctief en preventief onderhoud als ook de jaarlijkse integriteitstesten van uw cleanroom. Als preferred supplier voor alle onderhoudswerkzaamheden bij ASML hebben wij de nodige ervaring en kennis in zake dit belangrijke onderdeel van uw bedrijfsvoering. De verscheidenheid aan disciplines binnen de PP4C organisatie biedt u de unieke gelegenheid uw volledige onderhoud van uw zo belangrijke assets, in vol vertrouwen, uit handen te geven aan één gesprekspartner. Dat zorgt niet alleen voor continuïteit binnen uw bedrijf maar uw organisatie wordt hiermee tevens ontzorgt en kan zich blijven focussen op haar hoofdtaken!

Asset Management conform ISO 55001

De opzet van een goed Life Cycle onderhoudsplan of Asset Management systeem vraagt een bijzonder nauwe samenwerking tussen u als opdrachtgever en onze organisatie. Asset Management start in principe in de projectontwikkelingsfase en eindigt bij volledig amoveren (slopen) van het gebouw of de geconditioneerde ruimte in het bijzonder. Ons aanbod voor uw asset management gaat daarom veel verder als een simpele eenmalige dienstverlening. Een goede analyse van uw organisatie en aanwezige assets dienen te leiden tot een volledig op maat gesneden advies als start van onze eventuele samenwerking.

De beschikbaarheid van een goede documentatie en configuratie vormt de basis voor het geheel. Na kwantificatie volgt kwalificatie conform de NEN 2767. Na eventuele correctieve maatregelen ontstaat een 0 fase waar op basis hier van een MJOP (Meer Jaren Onderhoud Plan) kan worden ontwikkeld. Brecon Bouw en Onderhoud geeft vervolgens praktische invulling aan het MJOP, al of niet met gebruikmaking van onderaannemers die reeds aanwezig zijn binnen uw organisatie of gaat in overleg met u over de mogelijkheden met PP4C partners aan de slag te gaan. Een Brecon initiatief waar binnen een aantal gespecialiseerde bedrijven hun dienstenpakket in de cleanrooms aanbieden. Ga voor meer informatie naar www.PP4C.nl. Indien gewenst kan het gehele Asset Management systeem conform de ISO 55001 norm worden geclassificeerd.

Dit alles is zeker geen samenwerking voor de korte termijn maar een partnerschap wat opdrachtgever en Brecon Bouw en Onderhoud voor een bepaalde periode aangaan met als doelstelling continuïteit, duurzaamheid, kosten efficiëntie en voldoen aan regelgeving in zake veiligheid- en milieu aspecten.

Offerte aanvragen

Om zo correct mogelijk een offerte of raambegroting te kunnen samen stellen hebben we veel informatie nodig. Bij voorkeur bestaat er een programma van eisen (PvE) en kunnen we op basis hier van verder praten bij de eerste ontmoeting. Is dit niet het geval, kan de potentiele opdrachtgever met onderstaand formulier, voorafgaand aan de eerste ontmoeting, trachten zo veel mogelijk informatie te vergaren en intern hier overleg over te hebben met de kwaliteits- of facility manager. De informatie vormt dan de basis voor het kennismakingsgesprek en wordt zo compleet mogelijk doorgesproken en afgestemd. Vervolgens weet u dat de aanbieding optimaal is afgestemd op uw situatie en eisen.

U kunt het formulier hier downloaden, voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Brecon Cleanroom Systems B.V. Telefoon: +31 (0)76 504 70 80