Listeria

Nederland verliest het vertrouwen in vleesconsumptie …

Foto van de voorpagina van het “Eindhovens Dagblad” gedateerd 5 oktober 2019. Meerdere publicaties zijn in
de krant gepubliceerd over het actueel Listeria schandaal in Nederland.

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat het strategisch samenwerkingsverband PP4C (Professional Partners for Controlled Environment), een initiatief van ondergetekende, besloot en onderzoek te laten verrichten onder de Nederlandse en Belgische voedingsmiddelenindustrie. Iedereen sprak over de grote toekomstverwachtingen welke de dit marktsegment te bieden zou hebben in de markt van controlled environment. Als gespecialiseerde ondernemingen in het creëren van veilige en schone werkruimtes met een werkklimaat waarin stof- en microbiologische contaminatie wordt beheerst, waren we geïnteresseerd of, en in hoe vérre, deze industrietak bekend was met het begrip ‘hygiënisch bouwen’ en of de hoge verwachtingen terecht waren.

Onder ca. 1.000 levensmiddelenfabrikanten met meer dan 5 medewerkers werd o.a. de vraag gesteld of men bekend was met het begrip “hygiënisch bouwen” en het toepassen van “High Care faciliteiten” in risicovolle gebieden. De resultaten waren niet echt geruststellend!

Uiteraard was het vast te stellen dat de echt grote industrieën in deze sector het best bekend zijn met de wetgeving en de richtlijnen voor een veilig productie en opslag proces. Toch vonden wij het onthutsend te moeten vaststellen dat veel bedrijven geen of duidelijk te weinig kennis in huis hadden hieromtrent.

In de afgelopen 2 jaren heb ik best regelmatig lezingen gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid. Ook heb ik een aantal White Papers gepubliceerd rond dit thema. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op de globale voedingsmiddelen markt en er is voldoende nieuwsgaring dienaangaande. Binnenkort komt er weer een White Paper uit rond het thema kleding en de nieuwste ontwikkelingen dienaangaande.

7 Juni van dit jaar is de eerste globale “FOODSAFETY” dag georganiseerd door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Er zijn een aantal redenen waarom het thema Food Safety een steeds grotere aandacht krijgt van o.a. de WHO en de VN. Een belangrijke reden waren de resultaten uit het rapport wat de WHO in 2015 heeft laten samenstellen in zake dit thema. Hieruit bleek:

• 600 miljoen geregistreerde gevallen van ziekte n.a.v. gecontamineerd voedsel.
• 420.000 sterfgevallen. (voorzichtig ingeschat)
• Hier van betroffen het 125.000 kinderen < 5 jaar oud.

Inmiddels erkent men problemen met Food Safety als een globale dreiging:
• Er worden 200 ziektes veroorzaakt door 31 vervuilers. (bacteriën, schimmels, virussen, parasieten e.d.)
• Storingen in digestief systeem kunnen leiden tot kanker.
• Ziektes zijn oorzaak van morbiditeit en mortaliteit.
• Significante belemmering voor de nationale sociaaleconomische ontwikkeling van een land.

Waar is de oorzaak te vinden van deze toenemende dreiging:
• In de basis de enorme groei van de wereldbevolking. (10 miljard inwoners 2050?)
• Globalisering veroorzaakt een meer internationaal verkeer van voedingsmiddelen.
• De voedsel keten wordt langer en internationaler.
• Minder grip op oorzaken van voedsel veiligheid issues en terugroepacties worden steeds moeilijker.

Per saldo beschouwt de WHO, wereldwijd, tekortkomende Food Safety als een van de grootste gevaren voor de gezondheid.

Ik ben wel eens aangesproken door collegae of toehoorders met de opmerking dat de resultaten uit het rapport discutabel zouden zijn of dat het ”allemaal wel mee zal vallen”. Geloof me op mijn woord: het PP4C onderzoek is professioneel door een gespecialiseerd extern bureau uitgevoerd en als men de inhoud leest is men snel overtuigd van de authenticiteit.

Mijn vrouw en kinderen die altijd mijn blogs en White Papers lezen spreken me in deze dagen vaker aan en vertellen me dat ze nu nog beter begrijpen waarom we als organisatie zo geïnteresseerd zijn in dit thema en de potentiele markt binnen deze sector.

De kranten staan vol van de actuele Listeria crisis in Nederland en ook vandaag stond er een interessant artikel in de regionale krant het “Eindhovens Dagblad”. De journalisten Sanne Schelfaut, Ellen van Gaalen en Sebastiaan Quekel verdienen het om hier genoemd te worden. Toch fantastisch vast te stellen dat men inmiddels in staat is om met behulp van de nieuwste DNA-techniek vast te kunnen stellen waar een voedsel besmetting qua herkomst naar is te herleiden. Erg belangrijk als men leest dat er in dit geval drie sterfgevallen zijn vast te stellen en men uiteraard zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kan treffen om verdere slachtoffers te vermijden. Onthutsend is het ook te lezen in het voormelde artikel dat in Spanje twee slachtoffers zijn te betreuren n.a.v. de bacteriële epidemie in dit voorjaar, in Duitsland moest een fabrikant zijn activiteiten stoppen nadat er kon worden vastgesteld dat er twee ouderen gestorven waren na het eten van zijn worst. In Engeland zijn er nog in juni vijf mensen gestorven nadat men besmette broodjes en salade hadden gegeten, nota bene in het restaurant van een ziekenhuis…

Per saldo stel ik vast dat het zeker de moeite waard is, en blijft, om aandacht te vragen voor het thema voedselveiligheid en ik ben blij met onze partners binnen de PP4C(E) organisatie te kunnen blijven werken binnen dit interessante marktsegment, naast onze activiteiten in de cleanrooms voor de semi-conductor en o.a. de farmaceutische markt. Voor hen die door deze blog zijn getriggerd en meer willen weten over onze activiteiten aangaande dit thema dan verwijs ik graag naar de sites van PP4C(E) en de White Papers te downloaden.

Tot een volgende gelegenheid en…. eet veilig en gezond!

Groet Geerd

The PP4CE (Professional Partners for Controlled Environment) organization is familiar with the EHEDG guidelines for hygienic construction concepts! We guide the engineering process and offer turnkey solutions for your production facilities, also in the food sector! A combination of specialists is at your disposal, with only one contact person and coordinator during the entire process. Check our site www.pp4ce.com ore for Holland www.PP4C.nl and download our White Papers about the various food safety topics and / or legal obligations if you are active in the Food sector! Or just contact us if you have any questions!

LONG TIME NO SEE

4 maanden geen blog geschreven…

Luiheid? Lange vakantie? Of heb ik niets te doen en geen bijzondere zaken mee  gemaakt om een aardige blog over te schrijven? Niets van dat alles! Het zijn gewoon enorm drukke tijden. De opbouw van onze nieuwe organisatie vraagt veel tijd en aandacht en onze internationale ambities zijn uitdagend en succesvol, maar vragen grote inspanningen. Klagen we daarover? Voor de duvel niet!!

De offerteaanvragen blijven maar komen en de interesse in ons bedrijf voor het ontwerpen en bouwen van controlled environment faciliteiten groeit geweldig. Ons team van medewerkers blijft gestaag groeien en het inmiddels aangestelde Management Team slaagt er steeds beter in om, in samenwerking met de directie, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige prestaties neer te zetten.

In de afgelopen periode hebben we tevens ‘en passant’ enkele ISO zorgsystemen laten certificeren door TÜV Nederland. In ons geval praten we dan inmiddels over de normen ISO 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu) én 45001 (ARBO), als ook de certificering van het VCA ** zorgsysteem. (VGM ((Veiligheid, gezondheid en milieu)) Checklist Aannemers). Er zijn niet zó veel collegae in onze branche die een dergelijk complex en compleet zorgsysteem hebben gecertificeerd.

In het licht van de vele activiteiten binnen onze organisatie lijkt dit een zaak die we “tussen de soep en de aardappels” hebben afgewikkeld, maar in dit geval was het een complete re-audit en bovendien hebben we voor het eerst een compleet nieuw zorgsysteem voor ons ARBO traject geïmplementeerd! We zijn dus echt wel super-blij met de certificering voor de komende drie jaren. Welgemeende dank aan onze geweldige EHSQ (Environment Health Safety Quality) coördinator, collega Esther!

Waar ik ook blij mee ben zijn de doorgevoerde investeringen om onze kwaliteit op een steeds hoger niveau te krijgen. De grote vol automatische CNC machine voor het frezen van aluminium (kozijn- en deur) profielen en de prachtige CNC zaagmachine zijn inmiddels geplaatst en dagelijks in gebruik. Twee mooie voorbeelden van de stappen die we maken naar perfectie!

CNC Freesmachine
CNC Zaagmachine

Het is echter ook noodzakelijk om in mensen te blijven investeren. Inmiddels is onze kantoorbezetting fors gegroeid en onze laatste twee medewerksters, onlangs gestart in ons Bedrijf-Bureau, gaan ons, samen met het bestaande team, hopelijk verder op weg helpen om op middellange termijn de BIM werkmethodiek in onze organisatie te implementeren.

Daarvoor werken wij sinds kort met het Revit software pakket. Dat betekent niet dat we alleen met het Revit ‘Bouwwerk-Informatie-Model’ programma in de toekomst mooie 3D tekeningen kunnen maken. Het programma maakt het mogelijk tekeningen te maken net representatieve weergaves van esthetische en functionele eigenschappen. Tekeningen beschikken derhalve in de toekomst intelligentie, oftewel, het zijn tevens informatiebronnen.

Wat is dat nu, dat BIMMEN??

Building Information Modeling (BIM) verschilt van Computer-Aided Design (CAD) omdat er een intelligent parametrisch 3d-model gecreëerd wordt, waar op diverse methoden data uit te genereren valt. Ook kan deze data uitgewisseld worden met externe tools waarmee het model eventueel aangepast kan worden.

In simpele bewoording houdt dat in dat we in een tekening, op basis van de BIM werkmethode, een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een controlled environment facility kunnen bieden aan bouwpartners, facility managers e.d. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als betrouwbare kennis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

Veel eenvoudiger is het niet te beschrijven.  In de praktijk komt het er op neer dat een onderhoudsmanager in de toekomst bij een mogelijk probleem wat hij vaststelt bij een deurdranger van een loop-deur, met enkele klikken op de tekening kan zien wie de deurdranger heeft gemaakt en waar hij eventuele onderdelen kan bestellen met de gegevens van het onderdeel reeds digitaal beschikbaar! Tevens kunnen we op basis van de aanwezige onderhoudsgegevens eenvoudiger en sneller een MJOP (Meer-Jaren-Onderhoud-Planning) maken met een complete opsomming van alle delen met een onderhoudsbehoefte binnen een facility.

Zo waar een duidelijk voordeel vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke sloopfase van een bouwwerk! Ons inziens een must om deze werkmethode bij Brecon in te voeren in de komende 2 tot 3 jaren. Zonder de BIM werkmethode voorzien wij problemen bij de uitvoering van ons dienstenpakket als volwaardig internationaal bouwpartner.

Is er niets te melden over mijn persoonlijke situatie?

Trouwe lezers van mijn Blog weten dat ik naast de beroepsmatige ontwikkelingen vaak ook wel wat laat weten over de actualiteiten op een meer persoonlijk vlak. Jammer genoeg zijn die nu niet echt zo prettig te melden. Ook daarom is het wat rustiger geweest op de site en op mijn LinkedIn pagina. Mijn lieve vrouw Tineke heeft na bijna 5.5 jaar in januari te horen gekregen dat ze weer ‘schoon’ was. Bij een controle hebben we echter onlangs de boodschap gekregen dat ze alsnog uitzaaiingen van de kanker in haar lichaam heeft! Inmiddels zijn de chemotherapieën volop in gang gezet en hopen we dat de ziekte zo lang mogelijk op deze wijze bestreden kan worden. Uiteraard opnieuw een verschrikkelijk bericht waar ik ook niet veel meer over kan en wil schrijven. Ik kan alleen maar zeggen dat zij een geweldige vechtlust heeft en we als gezin uiteraard alles er aan doen van het leven te maken wat mogelijk is! Zo gauw geven we ons niet gewonnen bij de familie Jansen.

Bronvermelding:      Website ‘Het Nationaal BIM Platform’.

Melancholie… en hoppa, ik ben er al weer overheen!

Het magazijn gesloopt en het productiedeel wat ook binnen enkele weken zal verdwijnen…

Alles bijeen ben ik nu 36 jaar binnen verschillende ondernemingen actief als directeur. Al die jaren heb ik getracht zo goed mogelijk de belangen van aandeelhouders te behartigen. Toegegeven, ik heb ook minder prettige besluiten moeten nemen en/of moeten uitvoeren. Alles in het kader van omzetgroei, winstoptimalisatie, of simpelweg om de continuïteit te waarborgen en arbeidsplaatsen te behouden.

Inmiddels liggen de bijna 30 jaren van mijn carrière in de bouwchemie al een tijdje achter mij. In 2013 kreeg ik als consultant de gelegenheid kennis te maken met de wereld van controlled environment in zijn algemeenheid en cleanrooms in het bijzonder. Na zoveel jaren actief te zijn geweest in de bouwchemie kreeg ik op mijn 58e levensjaar de kans een geheel nieuw werkgebied te leren kennen en ben ik heden ten dage ontzettend enthousiast over mijn directietaken bij Brecon Cleanroom Systems. Voor de trouwe lezer van deze blog is het wel bekend dat ik met veel enthousiasme kan schrijven over onze prestaties binnen dit marktsegment. Ook zijn mijn blogs doorgaans erg positief en tracht ik hier en daar zaken met de nodige humor te beschrijven.

Nu heb ik echter heel spontaan een op het eerste oog een wat melancholieke blog geschreven op grond van het feit dat ik per toeval op een regenachtige zaterdagochtend de oude bedrijfslocatie van Hoeka aanschouwde, op weg naar huis vanaf het voetbalveld waar mijn twee jongste kleinzonen hun voetbalwedstrijd hadden gespeeld.

Het was al weer vele jaren geleden dat ik door de straat was gereden waar Hoeka gevestigd was. Het bedrijf waar decennia lang coatings, pleisters en vloerafwerkingsproducten werden ontwikkeld en geproduceerd, en waar ik als directeur vanaf 1983 vijftien jaar de scepter mocht zwaaien. Ik wist uiteraard dat de nieuwe eigenaren sinds 2012 het bedrijf ook al weer hadden verkocht en had vernomen dat de fabriek inmiddels geen activiteiten meer ondernam. Al het personeel was in 2017 en 2018 ontslagen en het gebouw stond er leeg en verlaten bij sinds vorig jaar.

Nu had de sloophamer toegeslagen en was er nog maar een deel zichtbaar van wat tot maar voor enkele jaren geleden een mooi en efficiënt productiebedrijf was. Ik moet vaststellen dat ik erg triest werd door de aanblik van het eens zo goed onderhouden bedrijfspand, zo volledig gehavend en ontdaan van haar ziel. Half gesloopt is elk gebouw lelijk en afstotend. In dit geval zal echter iedere oud-collega verdrietig zijn geworden bij het beeld boven dit artikel.

Wat hebben we mooie tijden meegemaakt en wat heeft dit bedrijf mooie resultaten geleverd in haar goede jaren! Vele mensen hebben een groot deel van hun leven in dit gebouw doorgebracht. Of het nu productiemedewerkers, laboratorium- of kantoormensen waren of de collegae in de logistiek…. Eenieder was begaan met het bedrijf en allemaal gingen we voor goede resultaten. Er werd echt hard gewerkt!!

En goede resultaten waren er. Zowel financieel als maatschappelijk. Met onze ISO zorgsystemen waren we als een van de eerste bouwchemiebedrijven actief in Nederland. Niet voor niets wonnen we de INK Kwaliteitsprijs in 1997. We lieten de NS en de Nederlandse Post achter ons en waren zo trots als een pauw dat we op het podium mochten staan voor de uitreiking van deze prachtige prijs. Veel publiciteit en lovende woorden vielen ons ten deel en hierdoor steeds meer internationale erkenning en mooie omzetgroei. Denk nog even terug aan mijn laatste blog waarin ik schreef over de aanhang van supporters en sympathisanten als je wint en straalt.

INK prijs in 1997 gemaakt door Borek Sipek, de prominente Tsjechische glaskunstenaar en architect, in 2016 overleden.

Het was echter een groot Duits Chemisch concern, wat als “rupsje nooit genoeg” besloot de gezonde groep van Relius bedrijven, waartoe ook Hoeka behoorde, uiteindelijk te verkopen en het verlies van honderden arbeidsplaatsen voor lief te nemen. Ook ik verloor toen mijn positie als CEO en mijn plaats in de Board of Directors binnen het concern, en mocht met een gouden handdruk na 25 jaar dienstverband de toko verlaten.

8% tot 10% winst over de gerealiseerde omzet en een uitstekend rendement van 15% op geïnvesteerd vermogen (ROCE) bleek niet voldoende te zijn. Men besloot alles in kleine delen op te splitsen en een mooie internationale groep van bedrijven, met zo’n 1.500 man in dienst, werd deels gesloten of verkocht.

Elke partij die een fabriekslocatie of activiteit overneemt of hiermee fuseert roept dat 1+1 door synergie een 3 zal opleveren, maar de realiteit haalt deze mooie woorden en voorspellingen regelmatig hard in, zoals dat al zo vaak is gebeurd bij overnames en fusies in het verleden. Natuurlijk is niet alles in de Relius Group verloren gegaan, maar het concern-denken heeft duidelijk haar sporen achtergelaten. De trieste aanblik van het bedrijfspand in mijn woonplaats Deurne was aanleiding tot de wat melancholieke gedachten deze zaterdagochtend.

In de middag lees ik echter de krant en laat de verschrikkelijke beelden op me inwerken van de terrorist die in Nieuw-Zeeland 50 mensen heeft vermoord. Uiteraard veel nieuws over de door te voeren Brexit-strategie en hoe dit mogelijk allemaal gaat aflopen.

Maar tevens economisch nieuws uit de regio trekt mijn aandacht. Enkele positief denkende CEO’s uit de regio die goede verwachtingen hebben voor 2019 en duidelijk maken dat het topjaar 2018 ook wat moeilijk is te evenaren, laat staan te verbeteren.  En een wat afwachtende houding van hoogleraar Bart Vos van de universiteit in Tilburg die op basis van de inkoop managers index eerder een wat minder gerust gevoel heeft bij de lopende ontwikkelingen.

Hoe blij word ik dan van een enthousiaste CEO als Huub van de Vrande, verantwoordelijk voor de inmiddels zeer internationale Neways groep. Ook hij is zich bewust van de onrust door een Brexit en is oplettend wat een Trump zoal roept en twittert. Het is echter Huub die letterlijk in het artikel wordt geciteerd met de woorden: “We kunnen niet continue verbeteren, en moeten wennen dat er af en toe gas wordt teruggenomen”.  Kijk, dat noem ik nou een mens met een gezond gevoel voor ondernemerschap en een realistische kijk op zakelijke ontwikkelingen.

De resultaten van een onderneming moeten uiteraard bevredigend zijn. Winstcijfers moeten aandeelhouders een goed rendement verstrekken op het geïnvesteerd vermogen. “Shareholder value” dient te stijgen. Maar men dient álle stakeholders tevreden te houden. Ook onze medewerkers mogen erop vertrouwen te werken voor aandeelhouders met een gezond en normaal verwachtingspatroon en een correct oog voor de realiteit! Men moet ook eens een wat tegenvallend jaar kunnen accepteren….

Ik ga mijn blog sluiten en werken aan een begroting voor de uitbreiding van een cleanroom in een pand van de Neways groep te Echt in Limburg. In 2014 daar al 1150 m² cleanroom gebouwd en nu samen met de PP4C partners mogelijk zo’n 225 m² uitbreiding realiseren. Mooi om weer voor zo’n positieve en realistische CEO te mogen werken. Mijn goede humeur is weer helemaal terug en ik heb er “zin an”!

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Afgelopen maand o.a. hard gewerkt aan onze activiteiten in Amerika. Ik moet vaststellen dat het leveren en bouwen van een cleanroom in Californië zeker niet de eenvoudigste zaak van de wereld is. De eisen die in dat deel van de VS worden gesteld aan de constructie en bouwdelen van een cleanroom, zijn absoluut niet te vergelijken hoe de autoriteiten in Europa hiermee omgaan. Alles is gerelateerd aan extreem strenge eisen en bijzonder moeilijk verkrijgbare bouwvergunningen. Het spreekt voor zich dat men zich ook in Europa houdt aan geldende regels en richtlijnen, maar wat we aan informatie moeten aanleveren in Californië en hoe moeilijk het is daar een vergunning te krijgen voor de bouw van een relatief eenvoudige “box in box” ruimte is echt ongehoord. Heeft alles te maken met het aardbevingsrisico ter plaatse, dus wel begrijpelijk. Het kost je gewoon wat grijze haren meer….

Een waarlijk moeilijke bevalling dus, maar des te meer vreugde als over enige tijd het eindresultaat staat.

Over bevallingen gesproken mag ik natuurlijk niet de geboorte van ons negende kleinkind onbesproken laten. Onze dochter Minke en haar man Piet zijn op 7 februari bevallen van hun derde dochtertje met de mooie naam Sam, en het is weer een wolk van een kind. Zoals ik mijn zakenrelaties een bericht stuurde: Controlled Environment is belangrijk, maar gezinsuitbreiding bij een van je kinderen is weer “true happiness!”. Moeder en dochter maken het overigens uitstekend.

Tussentijds is Brecon volop aan de gang in Duitsland met de bouw van 2600 m² cleanroom. Het complete werk bestaat uit twee fasen en we zijn daarom voorlopig nog wel even daar bezig. Het loopt nu echter gestaag door en ook hier komen de resultaten in zicht.

Net opgeleverd: KMWE Cleanroom op de BIC te Eindhoven (fotograaf Studio38C)

Ook op de BIC in Eindhoven hebben we weer een prachtig werk opgeleverd, zonder ook maar één opleverpuntje. Met de engineering verzorgd door PP4C partner Deerns en vervolgens in goede harmonie samen met Kuijpers hard gewerkt aan een super resultaat voor het prestigieuze bedrijf KMWE. De kwalificatie door CMI leverde een ISO 14644 klasse 3 op “as built”. Mede dankzij de uitstekende reinigingsactiviteiten van WERO Cleanroom reiniging. Opnieuw een mooie PP4C referentie! We naderen denk ik binnenkort de start van het dertigste cleanroom project, bereikt in de afgelopen 4 jaren van samenwerking binnen PP4C. Niet slecht!

Ik wil uiteraard niet alleen over onze projecten schrijven, maar eerlijk is eerlijk, we zijn wel verrekte trots op de lopende ontwikkelingen! Mooie werken realiseren enerzijds en ook volop aan het succesvol binnen halen van nieuwe uitdagende projecten, anderzijds. Daar geniet je toch van en geeft je telkens weer een adrenaline stoot! Wat kan het toch hard gaan….

Nog maar ruim een jaar geleden zaten we in een gedateerd pand in Etten-Leur. En inmiddels werken we in ons moderne bedrijfspand in Tilburg met een groeiend team van enthousiaste collegae in een steeds meer professionele organisatie met een fantastische werksfeer. Vandaar de titel van deze blog! Of het nu opdrachtgevers zijn of nieuwe potentiële medewerkers, als men voor het eerst Brecon leert kennen maakt men kennis met een moderne organisatie, een professioneel beleid en een goede werksfeer.

Het vergaat ons dan net zoals een winnend voetbalelftal of een schaats- of wielrenteam wat regelmatig indrukwekkende titels binnen haalt. In een keer willen mensen met je praten en samenwerken. Je bekendheid overstijgt je eigen regio en landelijk staan ze voor de sporters in de rij. Uiteindelijk wilt iedereen met een winnend team geïdentificeerd worden. En dat is in de zakenwereld niet anders… Mooi toch?

In mijn laatste blog stonden twee foto’s afgebeeld waar ik te zien was met mijn brace. Het is niet voor te stellen hoe vaak je gevraagd wordt of je een skiongeluk hebt gehad, in deze tijd van het jaar. Soms wat vermoeiend, daarom des te beter dat mijn nieuwe orthopedische schoenen over een aantal weken klaar zullen zijn. Op dit ogenblik loop ik met een proefexemplaar van een nieuwe schoen en ik moet tot mijn vreugde vaststellen dat dit erg goed voelt. Gewoon lopen als in het verleden zit er niet meer in, maar ik merk wel dat met de juiste schoen ik toch wel weer wat meer kan doen. Misschien zelf wel weer wat in de tuin werken in het voorjaar. Dat zou fantastisch zijn.

Dat voorjaar lijkt al in februari gekomen te zijn. We weten echter allemaal dat maart en april nog wel wat winters weer kunnen opleveren. We wachten het af. In ieder geval ligt de kortste dag al weer een tijdje achter ons en verheugen we ons allemaal weer op de mooiste tijd van het jaar, de lente. Ik zal wel in april / mei de tijd vinden om weer een blog te schrijven en weet dan ook hoe het met het lopen gaat. Ik hoop op het beste en hou jullie op de hoogte. Ik wens eenieder vooralsnog een prachtig voorjaar toe en zakelijk als ook privé veel succes en goede gezondheid.

SPANNENDE EN DRUKKE TIJDEN ZO TEGEN HET EINDE JAAR!!

Naast mij oprichter en MD van GCSS Krikiov Djabourian met Darren (M+S Director GCSS) en twee ingenieurs uit Abu Dhabi van de faculteit Space Technology Universiteit

Het duurde wat langer dan bedoeld…

In mijn eerste blog, enkele maanden geleden, sprak ik uit dat jullie zo ongeveer elke maand een update van me zouden mogen verwachten. Dat heeft vanaf September in dit geval wat langer geduurd! Onverwachte ontwikkelingen binnen de Brecon Group zijn daartoe aanleiding. Begin oktober vond er een verschuiving plaats binnen onze aandeelhouderstructuur en direct hier aan gekoppeld is ook de directiesamenstelling gewijzigd.

Zoals eenieder zal begrijpen gaat een dergelijke verandering niet geruisloos aan een organisatie voorbij. Extra veel werk is daarom op het huidige directieteam afgekomen. Wim van Ree, onze financiële man, gaat meer algemene zaken aan zijn arbeidspakket toevoegen.

Frank Moelands zal als technisch verantwoordelijke collega moeten zorg dragen dat alle projecten goed draaien en is uiteraard druk met alle werken die reeds opgestart waren of opgestart moesten worden in de afgelopen maand.

Ik zelf ben redelijk druk geweest hen beiden te ondersteunen en aan het gehele commerciële traject invulling te geven. Inmiddels staat de nieuwe organisatie sterk op haar benen en gaan we volle kracht vooruit!

Exportactiviteiten succesvol o.a. in Duitsland

In Duitsland hebben we als PP4CE inmiddels de opdracht binnen voor de bouw van ruim 2.500 m2 cleanroom technologie. In de afgelopen maand hebben we reeds een kleine (tijdelijke) cleanroom gebouwd van 325 m², nu gaan we echter met het serieuze werk aan de slag in ‘die Heimat’. Een uitdagend werk met een  zeer strak gepland tijdschema. Grote of kleine opdrachten, we zijn hoe dan ook  uiterst tevreden met de internationale ontwikkelingen in zijn algemeen en dit  project in het mooie Bayern in het bijzonder. We gaan er hard tegenaan!

Maar ook in het Midden Oosten zijn we actief

In november ook nog even vijf dagen onverwacht naar Dubai en Abu Dhabi geweest om het team van onze lokale PP4CE distributeur GCSS te scholen en hen te ondersteunen op de Clean Zone conferentie; voor het eerst georganiseerd in dit deel van de wereld. Op verzoek van de organisatie een korte voordracht van 20 minuten gegeven met als thema “Controlled Environments from a global perspective”. Een thema waar ook in Dubai diversiteit in standpunten door ontstond in de forumdiscussie die ik vervolgens moest leiden met een viertal experts. Willen we overal gelijke techniek en identieke materialen ingezet zien op onze internationale bedrijfslocaties of laten we het managementteam de keuzes maken op lokaal niveau? Willen we ook hogere bedrijfszekerheid en lagere onderhoudskosten met betere mogelijkheden tot uitwisseling van personeel als ook vergelijkbare OSP’s  (Operational Standard Procedures)? Het leverde weer interessante discussies op. Jammer genoeg was ik er een week te vroeg, anders had ik nog even de F1 race in Abu Dhabi meegepakt en onze held Max Verstappen eens live kunnen zien rijden.

Volgende halte was in november: EHEDG Congres Londen

Voor einde november stond ook nog het EHEDG wereldcongres over Hygenic Engineering & Design in Londen op het programma. Een topevenement voor alle doelgroepen die zich bezig houden met Hygiënische Engineering en installatie van faciliteiten voor de productie en verwerking van veilige voedingsmiddelen en aanverwante producten. Zoals bekend zien wij als PP4C(E) een duidelijke groeipotentieel in de food industrie en beschouwen wij Foodsafety als een zeer belangrijk onderwerp van gesprek. We waren daarom ook op dit belangrijke congres aanwezig als Gold Sponsor en de internationale voedingsmiddelenmarkt heeft kennis kunnen maken met ons Controlled Environment concept! Meerdere uitnodigingen om gesprekken rond het hygiënisch bouwconcept voort te zetten op de diverse bedrijfslocaties in de verschillende landen in en buiten Europa zijn het resultaat van deze inspanning.

Op de EHEDG World Conferentie in Londen met collegae van STULZ

Nog niet klaar met reizen in 2018

Voor de bouw van een cleanroom in Amerika hebben we inmiddels ook opdracht. Voorbereidingen zijn opgestart  en de vergunningsprocedure loopt.  Voor mensen die vaker in Amerika gebouwd hebben zal het bekend in de oren klinken dat het verkrijgen van een bouwvergunning niet eenvoudig is. De lokale brandweer is nog wel het strengst! Zeker als het gaat om een gebied waar een reëel aardbevingsgevaar aanwezig is, zoals in Sillicon Valley in Californië. Zo net voor Kerst zal ik met onze supervisor Boris Wessels de site gaan bezoeken en zijn we dus nog een weekje onderweg.

Je denkt er niet over na, maar een vlucht naar San Francisco duurt ook gewoon 11 uur, net zoals je dat nodig hebt voor een bezoek naar China ofzo. Terugvlucht doen we via een tussenstop in Washington om de directe van onze PP4CE partner STULZ te kunnen spreken over dit project, dus dan wordt de retourvlucht naar Amsterdam per saldo wat comfortabeler in tijdsduur…

Het was een bewogen jaar…

2018 was in vele opzichten een veel bewogen jaar, zowel zakelijk als privé. Over de grote wijzigingen op zakelijk niveau heb ik bovenstaand reeds geschreven. Privé natuurlijk in mei nog een operatie gehad aan mijn enkel, die niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Dus mogelijk einde 2019 nog eens onder het mes… Voor hen die het opgevallen was dat ik altijd een brace of orthopedisch schoeisel draag; in januari 2017 is door een bacteriële infectie al het kraakbeen in mijn rechtervoet verloren gegaan. Een blijvende handicap is daarom het gevolg! Normaal lopen zit er voor mij nooit meer in. Maar zoals je uit mijn reisverslagen kunt opmaken hindert dit me niet om hard te blijven werken! Mijn geweldige vrouw Tineke sluit het vijfde jaar af na haar ernstige operatie in 2013 en is inmiddels gezond verklaard na een moeilijke strijd tegen kanker, maar wél gewonnen!! Mijn jongste (tweeling) dochter Minke zal in februari 2019 ons het negende kleinkind schenken. Met de overige drie kinderen en acht kleinkinderen gaat het ook meer dan uitstekend! Wat kan een man zich nog meer wensen?

2018 wordt daarom voor mij op een uiterst tevreden wijze afgesloten en ik laat jullie ook in 2019 regelmatig weten hoe het gaat en wat we zoal tegenkomen. Heel mooie decembermaand toegewenst en vast alle goeds voor het nieuwe jaar.

MOOIE ONTWIKKELINGEN!

De afgelopen 4 jaren bij Brecon

De presentatie van de nieuwe strategie aan de aandeelhouders van Brecon Cleanroom Systems BV, begin 2014, was wel een bijzonder moment. Als consultant had ik alles in het werk gesteld om de Controlled Environment markt goed in beeld te krijgen, concurrentie onderzoek nationaal en internationaal doorgevoerd, SWOT analyse gemaakt, het gehele pallet aan productaanbod bestudeerd maar bovenal gekeken waar Brecon mogelijkheden had omzetgroei te genereren. In alle eerlijkheid was dat laatste geen ‘Rocket science’!

 

In 2013 bestonden we ongeveer 24 jaar en hadden ons mooie track-record als cleanroom bouwer vooral liggen in Veldhoven op de AMSL Campus, waar wij ooit begonnen waren met kantoren te bouwen. Niet gehinderd door grote kennis van zaken zijn we in het begin van de negentiger jaren enthousiast gestart met de eerste opdracht een cleanroom bij ASML te bouwen. Medio 2018 zijn inmiddels ongeveer 54.000 m² cleanroom oppervlakte naar volledige tevredenheid door ons gebouwd voor dit prachtige semi-conductor bedrijf.

 

We hadden dus tot 2014 met enkele ‘ups and downs’ én hard werken altijd zeer goed onze boterham kunnen verdienen met eigenlijk maar één opdrachtgever. Dat betekende niet dat we geheel géén ervaring hadden met andere markten! Door ons mooie referentiewerk bij het bekende ASML had Brecon inmiddels een goed imago in Nederland opgebouwd, zonder ooit echt een marketingplan hier aan ten grondslag te hebben gelegd.

 

Bij vele facility managers en ondernemers was wel bekend dat men in Veldhoven hele hoge eisen stelde aan kwaliteit, flexibiliteit en het op tijd opleveren van het werk. Als je dat vele jaren naar tevredenheid kunt realiseren moest je als bedrijf wel iets in je mars hebben. Via bekende aannemers kregen we daarom ook andere opdrachten om o.a. bij het TNO in Delft, MSD in Oss en Boxmeer of bij Patheon Pharma in Tilburg te komen werken. En zo waren er nog wel meer mooie projecten welke we gerealiseerd hadden in de jaren 1990 – 2014. Maar een strategie om verdere groei buiten ASML te forceren ontbrak.

 

Een succesvol bedrijf een geheel nieuwe  koers te laten varen met vele veranderingen in het dagelijks opereren, product inzet, samenstelling van het personeel, wijzigingen in het management, om maar enkele onderwerpen van de door mij vastgestelde adviezen te noemen, was niet alleen bijzonder maar ook zeker erg spannend. Ook een SWOT analyse kan confronterend zijn als je bij het onderdeel ‘internal weaknesses’ landt… De aandeelhouders reageerden echter sportief én positief en het duurde niet lang of we gingen aan de slag. Alle nieuwe commerciële initiatieven heb ik als directielid mogen initiëren, implementeren en ook de hier uit voortvloeiende veranderingsprocessen mogen begeleiden. Maar succes creëer je niet alleen, alleen met een team van goede en gemotiveerde collega’s krijg je pas echt iets voor elkaar!

 

Het Brecon Cassette Panel System

Wat ik in deze blog er even uit wil lichten en waar we echt trots op zijn als resultaat van onze ontwikkelingen in de afgelopen paar jaar, is wel de ontwikkeling van het BCPS (Brecon Cassette Panel System). Best spannend om een modulair wand- en plafondsysteem van de basis uit te bedenken en te ontwikkelen. Nog spannender is het uiteindelijke resultaat te laten testen door een internationaal erkend instituut als het Duitse Fraunhofer Instituut. Want zoals de Opel reclame ons laat weten “Wij Duitsers maken geen grapjes!”

 

Direct met de start van de ontwikkelingsfase in 2016 hadden we al besloten dat we het nieuwe systeem zouden laten certificeren door het bekende Fraunhofer instituut IPA (Industrie Productie en Automatisering). Een registratie in het databestand van IPA als getest cleanroom bouwsysteem, dát was ons doel. (www.tested-device.com).

 

In onze actuele Whitepaper, te downloaden op onze websites, hebben we uitvoerig beschreven hoe dit proces in zijn werk is gegaan. In ieder geval gaat het IPA niet over een nacht ijs! Toen we er eenmaal kaar voor waren ben ik samen met collega Frank Moelands in de loop van 2017 in Stuttgart bij het IPA inhoudelijk gaan bespreken wat er allemaal voor nodig was om de diverse testen te laten verrichten. Mede directielid Frank is al 28 jaar betrokken bij de productontwikkeling bij Brecon en mijn partner in crime met wie ik samen aan dit gehele productontwikkelingsproces van het BCPS heb gewerkt!

 

Uiteraard hebben we tijdens ons bezoek van de gelegenheid gebruik gemaakt om een rondleiding te krijgen in hun hoogwaardige cleanrooms. Zeer indrukwekkend om een ca. 150 m² grote cleanroom in werking te zien in de ISO 14644 klasse 1. Een dergelijke klassering zegt natuurlijk voor de meesten onder jullie niet veel, maar bedenk je  dat in één m³ (1x1x1m.) lucht , van bijvoorbeeld  je slaapkamer, ca. 30 tot 40 miljoen stofdeeltjes kleiner dan één micron zweven. Dat zijn luchtdeeltjes, kleiner dan één duizendste millimeter, die je met het blote oog niet kunt zien. Op een een  deel van die stofdeeltjes wonen overigens kiemen (bacteriën, schimmelsporen, virussen e.d.). Stel je vervolgens voor dat in een cleanroom bij het Fraunhofer instituut dat aantal van ca. 35.000.000 stofdeeltjes per m³ kleiner dan 1 micron naar minder dan 10 stofdeeltjes kleiner dan 0.1 micron is terug gebracht! Er zijn maar drie van dergelijke cleanrooms in Europa te vinden, dat zegt eigenlijk al genoeg!

 

In april van dit jaar hebben we een ‘BCPS test-box” gebouwd van ons systeem in de hiervoor bestemde cleanroom in Stuttgart. Met een deur en raam als ook het plafond, in de 2 verschillende afwerkingsmaterialen (staal en HPL) en twee isoleermateriaal varianten (aluminium honeycomb en Rockwool). Na maanden van testen kwam medio juli het verlossende woord! Maar even eenvoudig samengevat: “geschikt voor hoog geklasseerde cleanrooms in alle marktsegmenten”. Superblij en trots waren we met dit resultaat! Op het in september georganiseerde grote internationale Controlled Environment congres ISCC’18 in Den Haag gaan we het BCPS bouwsysteem officieel introduceren met een uitgebreid marketingpakket. Hoe mooi dat we de kwaliteit en geschiktheid van dit mooie systeem kunnen bewijzen aan de hand van een Fraunhofer certificaat! Het laat zich allemaal schrijven als een wervende marketingtekst, maar het is echt niet zo bedoeld, gewoon een realistisch stukje geschiedschrijving van onze toko en mijn persoonlijke activiteiten hieromtrent.

 

Laten we afspreken dat ik binnenkort eens wat meer schrijf over het fenomeen stof en wat de risico’s kunnen zijn van dat stof. Ik krijg altijd te horen dat men hierover meer wil weten dus… hierover meer bij een van mijn volgende blogs.

 

Groet Geerd

 

Wil je meer informatie over het BCPS of de certificatie ga dan naar onze sites en download de laatste Whitepaper op www.pp4c.nl of www.brecon.nl

Succes boeken geeft adrenaline stoot!

Wie is er niet bekend met een behaald succes op het gebied van sport of anderszins? Heerlijk toch die adrenaline stoot die het je geeft?

In maart van dit jaar begon de kennismaking met een grote EMS producent in Bayern (Beieren), Duitsland. EMS heeft naast vele ander betekenissen overigens ook de betekenis Electronic Manufacturing Services. Dit bedrijf maakt dus veelal elektronische componenten op ontwerp basis en richtlijnen van andere ondernemingen. Gelet hun onbekendheid met cleanroom technologie en het hoge eisenpakket van de opdrachtgever, welke gebruik gaat maken van deze EMS onderneming, hebben we veel energie in kennisoverdracht moeten steken in de laatste periode.

De nodige bezoekjes naar het mooie Bayern zijn echter niet tevergeefs geweest.
Nu, enkele maanden verder, kon ik onlangs het bericht op de sites als volgt beschrijven:

“PP4CE kreeg deze week de opdracht voor het ontwerpen en het realiseren van alle engineeringactiviteiten van een cleanroom, die in het Duitse Beierse gebied wordt gebouwd. Het betreft een semi-conductor gerelateerde cleanroom, te bouwen in twee opeenvolgende fasen, met een totale oppervlakte van ongeveer 2.300 m2. De wereldwijd werkende klant maakt een van zijn bestaande vestigingen volledig beschikbaar voor de bouw van deze cleanroom, om nieuwe EMS-activiteiten op te starten. De inbedrijfstelling van de ISO 14644 klasse 7 cleanroom is gepland voor eind maart 2019.

Na deze engineeringopdracht zullen verdere discussies plaatsvinden over de daadwerkelijke bouwopdracht van dit mooie turnkey project door PP4CE in de komende periode. Meer nieuws over dit prachtige project volgt zo snel mogelijk.”

Zo ook haalde Brecon met PP4C partner Kuijpers een mooie opdracht binnen op de BIC (Brainport Industrial Campus). Het bekende KMWE, met hun CEO Edward Voncken als een van de trekkers van het BIC project in het algemeen en huidig voorzitter van Brainport Industries in het bijzonder, heeft met de ingebruikname van 30.000 m2 productieruimte, grootse plannen op de campus. Wij mogen de ca. 1.400 m2 nieuwe cleanroom bouwen die KMWE reeds in Januari in gebruik wenst te nemen. Eén van de vele Controlled Environment faciliteiten binnen deze mooie onderneming. Na Anteryon dus het 2e mooie BIC project dat we binnen mochten halen.

Brainport Industries Campus

Ik wil niet eenieder lastig vallen met een opsomming aan lopende projecten, geslaagde opleveringen of mogelijke projecten waar we over in onderhandeling zijn. Vele zaken mag en kan ik ook niet schrijven, simpelweg omdat er een geheimhouding overeenkomst van kracht is. Zoals dat ook het geval is in Duitsland! Maar waar mogelijk is het ook mooi succes te delen.

Dergelijke opdrachten te mogen ontvangen binnen het PP4C(E) concept geeft wel een adrenaline stoot!

Het implementeren van Inbound Marketing is weer geheel andere koek.

Om internationaal een marketingstrategie te bedenken en die om te zetten naar een marketingplan, is een mooie taak. Waar ik echter vroeger, als Senior Executive binnen het BASF concern, meerdere miljoenen beschikbaar had voor onze marketing activiteiten in Europa, moet ik nu met een echt klein budget wereldwijde marketing activiteiten ondernemen…. Over uitdagingen gesproken!

In de marketing wereld is veel veranderd in de afgelopen 10 jaren. Gelukkig heb ik geen moeite met studie werkzaamheden naast mijn normale werkzaamheden. Ik ben dus sinds enige tijd heel druk bezig met een “inbound marketing” studie via een uitgebreide webinar training van HubSpot, de grondleggers van Inbound Marketing. Overigens niet echt nieuw, vooral veel grotere bedrijven zijn er al veel langer mee bezig en hebben Inbound Marketing volledig geïmplementeerd

In principe is het zo dat je bij Outbound marketing de interesse van de potentiële klant kóópt, door het verspreiden van een algemene marketing boodschap, via klassieke mediakanalen (tv en radio reclame, advertenties, beurzen, direct mail etc.) Als je dat internationaal moet doen kost je dat jaarlijks een vermogen!
Toch moeten we als PP4CE nieuwe opdrachtgevers vinden, in landen waar we nog onbekend zijn als organisatie.

Bij Inbound marketing biedt je de prospects juist de gewénste informatie aan. Wat houdt een prospect bezig? Wat vraagt hij zich af? Wat interesseert hem?
Door dat te onderzoeken en hier digitaal de juist afgestemde content voor aan te bieden, raken mensen zich bewust van onze activiteiten. Een verder goed ingevulde kennismaking kan er mogelijk voor zorgen dat bij concrete behoefte een transformatie plaatvind tot een potentiele opdrachtgever, een lead!
Bij de juiste sales approach kun je vervolgens tot een concrete opdracht komen en mogen we aan het werk! Daarna dien je door de juiste service, o.a. door een goed uitgevoerd periodiek onderhoud- en reinigingsplan, van de klant een ambassadeur te maken die mogelijk voor kwalitatief goede nieuwe leads zorgt.
In vakjargon wordt dit wel de Customer Journey genoemd.

Veel korter en duidelijker krijg ik het niet uitgelegd. In ieder geval zullen we door Inbound Marketing sneller en beter betaalbaar, PP4CE internationaal op de kaart kunnen zetten!

Dat gehele communicatie proces gebeurt vooral digitaal via o.a. White Paper publicaties, B2B Apps, schrijven van blogs e.d. Search Engine Optimalisatie (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) vraagt veel aandacht om bij Google op internationaal niveau succesvol gepositioneerd te worden. Maar ook via het geven van lezingen op seminars en congres deelnames, zoals we dat dit jaar met PP4CE doen in den Haag voor het ICSS 2018 en in Londen bij de EHEDG. In April 2019 stellen we ons voor aan de farmaceutische markt in Dublin op het ISPE jaar congres. Allemaal onderdelen van ons marketing concept en de introductie van onze internationale activiteiten als PP4CE.

Dat alles houdt me redelijk bezig en vraagt de nodige tijd en energie. Kan ik in ieder geval geen kwajongensstreken uithalen. Tot een volgende Blog…

Groet Geerd

P.S. Brainport Industries Campus wordt een hypermoderne campus, verweven in circa 200 hectare groen, te midden van één van de grootste stadsparken van Eindhoven. Een innovatief en duurzaam werklandschap waar stijlvolle bedrijfsgebouwen een geheel vormen met het groene, bosrijke gebied van Brainport park. Toonaangevende kennisinstituten en gerenommeerde bedrijven werken samen op de Brainport Industries Campus om ideeën te brengen voor de gereedheid van de productie en om businesscases te ontwikkelen. De campus is een state-of-the-art werk- en leeromgeving voor de volgende generatie in hightech productie. De Brainport Industries Campus herbergt brede allianties tussen leveranciers, gespecialiseerde bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.

“Nooit te oud om uitdagingen aan te gaan!”

Dat ik me nog eens bezig zou gaan houden met het schrijven van een blog, dat had ik toch echt niet meer verwacht. Laten we eerlijk zijn, met de mooie leeftijd van 62 jaar heb je wel eens wat moeite met alle ontwikkelingen op social media en ik kan eenieder verzekeren: met Facebook of Instagram zal ìk geen problemen krijgen. Ik voel me echt niet thuis op zulke platforms, waar eenieder denkt dat de wereld geïnteresseerd is in de kleur van het ondergoed dat je die dag draagt, of wat ik gegeten heb die avond!

Wees gerust, als je besluit deze eerste blog verder te lezen, ga je hooguit met me kennis maken met mij en iets lezen over mijn passie, mijn werk! Ook in de toekomst zou ik graag dát willen delen wat mij bezig houdt en wat mijn ervaringen met de werkzaamheden zijn binnen ons werkgebied, Controlled Environment ruimtes ontwikkelen en bouwen. Dat zal mogelijk over internationale trends en ontwikkelingen in ons vakgebied kunnen gaan, mooie verhalen over gebouwde projecten of wat er dan ook op mijn pad komt!

Enfin, leeftijd dus al bekend. Om mijn loopbaan te zien kun je het beste even mijn LinkedIn site bekijken. Ik heb in ieder geval verdomd interessant werk mogen doen, samengewerkt met veel wijze én interessante mensen in zowel kleine, als ook 15 jaar in erg grote, bedrijven en ik heb ontzettend veel gereisd. Ik ben gelukkig getrouwd, heb vier heerlijke volwassen kinderen en gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 8 fantastische kleinkinderen.

Na ruim 30 jaar in de bouw-chemische wereld te hebben gewerkt, maakte ik bijna 5 jaar geleden kennis met cleanroom techniek! Super interessant en een bijzonder leuk vakgebied. Vanaf die kennismaking  heb ik deel uitgemaakt van de Brecon Group directie. Na een aantal jaar als algemeen directeur de groep te hebben geleid, houd ik me heden ten dage vooral bezig met de marketingstrategie voor de gehele groep en de ontwikkeling van onze internationale activiteiten.

Ik ben de initiatiefnemer van het PP4C en PP4CE concept. Een samenwerkingsverband binnen ons vakgebied: Controlled Environment! Check even de sites, als je nog nooit hebt gehoord van deze twee marktpartijen in dit vakgebied.

PP4C is al enkele jaren zeer succesvol op de Nederlandse markt en PP4CE zal eind van dit jaar in de internationale Controlled Environment markt tevens bekendheid genieten als ontwerper en bouwer van turnkey Controlled Environment ruimtes. Dat doen zij voor diverse marktsegmenten, zoals farma, food, medical devices maar ook de semiconductor markt en vele hier aan gerelateerde marktsegmenten.

Hoe ben ik eigenlijk gekomen op het PP4C(E) concept?

Uit mijn bouwchemie tijd was het mij volkomen duidelijk geworden dat er in een bouwproces vele verschillende disciplines zijn, waarvoor specifieke product- en vakkennis noodzakelijk is. Er zijn dan ook gespecialiseerde bedrijven nodig om deze bijzondere werkzaamheden correct uit te voeren. Zelfs al lijkt het soms niet voor de hand liggend, maar je laat bijvoorbeeld een zand-cement vloerenlegger geen Epoxy gebonden gietvloer plaatsen. Beiden verdienen hun geld op de knieën maar hun vakkennis kent nagenoeg geen enkele aansluiting.

Per saldo heb je nog al wat bedrijven nodig om succesvol een Controlled Environment project te laten slagen. Een opdrachtgever wenst eigenlijk geen 10 gesprekspartners, maar wilt bij voorkeur met één bedrijf contact onderhouden om het project geklaard te krijgen. Het leek mij dus een duidelijke verbetering als een aantal gespecialiseerde bedrijven in dit vakgebied zouden gaan samenwerken! Dat moesten dan wel professionals zijn met de nodige ervaring!

Bekijk even de lijst van partners en eenieder ziet direct wat ik bedoel met professionals…

Wie gaat wat doen, op welk moment en wat gaat het kosten. Wie zorgt er dan voor dat het geheel gecoördineerd loopt en klaar is binnen de gestelde tijd? Dat wil de opdrachtgever graag duidelijk hebben.

Inmiddels hebben wij duidelijk kunnen maken dat het juist ons samenwerkingsverband PP4C(E) mogelijk maakt bovenvermelde vragen bevredigend te kunnen beantwoorden en hebben we een lijst van referenties, in verschillende marktsegmenten, waar we ons turnkey concept ook succesvol hebben mogen doorvoeren.

Hebben we van al die opdrachten ook wat geleerd??

“Probeer het project te begrijpen vanuit het perspectief van de klant en wees je bewust van zijn visie rond mogelijke risico’s en hier uit voortvloeiende uitdagingen.

 Analyseer de manier waarop je met deze uitdagingen omgaat en communiceer dit op een duidelijke en open manier. Alleen met een eerlijke en gezonde samenwerking kunnen we aan de verwachtingen van de klant voldoen “.

Dat is hetgeen we ons telkens weer voor ogen houden en waar we in de opstartfase van onze samenwerking ook zeker wet wat lesgeld voor hebben betaald. Als je echter dit hebt leren begrijpen kun je ook vaak de hoogst mogelijke tevredenheid bij je opdrachtgevers bereiken. En het is zo dat we van elk werk een referentie proberen te maken, wat weer voor nieuwe opdrachten kan zorgen.

En ja hoor, ik ga ook starten met een blog! Zonder harde beloftes te doen, wil ik toezeggen om de paar weken kennis of nieuws te delen met de lezer. Dat zal vooral over Controlled Environment ontwikkelingen gaan maar ik zal het niet nalaten ook eens een onderwerp op te pakken wat op dat moment mogelijk actueel is in mijn omgeving.

Ik hoop op vele lezers, of heet dat dan ‘volgers”…?

Net zoals de lessen die we geleerd hebben bij onze PP4C(E) werkzaamheden ben ik me er van bewust dat ik moet begrijpen van uit welk perspectief mijn lezers geïnteresseerd zijn in Controlled Environment. Dus in ieder geval hoop ik uitgedaagd te worden door jou, stel vragen of geef kritische feedback.

Niet alleen voor uitdagingen ben je nooit te oud maar ook zeker niet om te leren, dus ik neem jullie adviezen zeker serieus ……

Groet Geerd