Gezond en veilig werken met ISO 45001 bij de Brecon Group

Al meerdere jaren zijn we bij de Brecon Group ISO 9001 en 14001, als ook VCA** gecertificeerd door TÜV Nederland.  Vorige week mochten we na de TÜV her certificering audit in juli van dit jaar onze certificaten wederom in ontvangst nemen, nu echter ook in combinatie met het ISO 45001 certificaat! Daar zijn we oprecht trots op.

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor Arbo-managementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘Arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij de Brecon Group een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat onze groeiende onderneming mede door deze beleidskeuze zeer succesvol weet te scoren op de Controlled Environment markt! 

Eenieder een oprecht “dank je wel” voor de inspanningen onze managementsystemen op niveau te behouden en in het bijzonder onze EHSQ coördinator in deze: Esther Briels.

Onze certificaten zijn te downloaden bij contact

Listeria

Nederland verliest het vertrouwen in vleesconsumptie …

Foto van de voorpagina van het “Eindhovens Dagblad” gedateerd 5 oktober 2019. Meerdere publicaties zijn in
de krant gepubliceerd over het actueel Listeria schandaal in Nederland.

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat het strategisch samenwerkingsverband PP4C (Professional Partners for Controlled Environment), een initiatief van ondergetekende, besloot en onderzoek te laten verrichten onder de Nederlandse en Belgische voedingsmiddelenindustrie. Iedereen sprak over de grote toekomstverwachtingen welke de dit marktsegment te bieden zou hebben in de markt van controlled environment. Als gespecialiseerde ondernemingen in het creëren van veilige en schone werkruimtes met een werkklimaat waarin stof- en microbiologische contaminatie wordt beheerst, waren we geïnteresseerd of, en in hoe vérre, deze industrietak bekend was met het begrip ‘hygiënisch bouwen’ en of de hoge verwachtingen terecht waren.

Onder ca. 1.000 levensmiddelenfabrikanten met meer dan 5 medewerkers werd o.a. de vraag gesteld of men bekend was met het begrip “hygiënisch bouwen” en het toepassen van “High Care faciliteiten” in risicovolle gebieden. De resultaten waren niet echt geruststellend!

Uiteraard was het vast te stellen dat de echt grote industrieën in deze sector het best bekend zijn met de wetgeving en de richtlijnen voor een veilig productie en opslag proces. Toch vonden wij het onthutsend te moeten vaststellen dat veel bedrijven geen of duidelijk te weinig kennis in huis hadden hieromtrent.

In de afgelopen 2 jaren heb ik best regelmatig lezingen gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid. Ook heb ik een aantal White Papers gepubliceerd rond dit thema. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op de globale voedingsmiddelen markt en er is voldoende nieuwsgaring dienaangaande. Binnenkort komt er weer een White Paper uit rond het thema kleding en de nieuwste ontwikkelingen dienaangaande.

7 Juni van dit jaar is de eerste globale “FOODSAFETY” dag georganiseerd door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Er zijn een aantal redenen waarom het thema Food Safety een steeds grotere aandacht krijgt van o.a. de WHO en de VN. Een belangrijke reden waren de resultaten uit het rapport wat de WHO in 2015 heeft laten samenstellen in zake dit thema. Hieruit bleek:

• 600 miljoen geregistreerde gevallen van ziekte n.a.v. gecontamineerd voedsel.
• 420.000 sterfgevallen. (voorzichtig ingeschat)
• Hier van betroffen het 125.000 kinderen < 5 jaar oud.

Inmiddels erkent men problemen met Food Safety als een globale dreiging:
• Er worden 200 ziektes veroorzaakt door 31 vervuilers. (bacteriën, schimmels, virussen, parasieten e.d.)
• Storingen in digestief systeem kunnen leiden tot kanker.
• Ziektes zijn oorzaak van morbiditeit en mortaliteit.
• Significante belemmering voor de nationale sociaaleconomische ontwikkeling van een land.

Waar is de oorzaak te vinden van deze toenemende dreiging:
• In de basis de enorme groei van de wereldbevolking. (10 miljard inwoners 2050?)
• Globalisering veroorzaakt een meer internationaal verkeer van voedingsmiddelen.
• De voedsel keten wordt langer en internationaler.
• Minder grip op oorzaken van voedsel veiligheid issues en terugroepacties worden steeds moeilijker.

Per saldo beschouwt de WHO, wereldwijd, tekortkomende Food Safety als een van de grootste gevaren voor de gezondheid.

Ik ben wel eens aangesproken door collegae of toehoorders met de opmerking dat de resultaten uit het rapport discutabel zouden zijn of dat het ”allemaal wel mee zal vallen”. Geloof me op mijn woord: het PP4C onderzoek is professioneel door een gespecialiseerd extern bureau uitgevoerd en als men de inhoud leest is men snel overtuigd van de authenticiteit.

Mijn vrouw en kinderen die altijd mijn blogs en White Papers lezen spreken me in deze dagen vaker aan en vertellen me dat ze nu nog beter begrijpen waarom we als organisatie zo geïnteresseerd zijn in dit thema en de potentiele markt binnen deze sector.

De kranten staan vol van de actuele Listeria crisis in Nederland en ook vandaag stond er een interessant artikel in de regionale krant het “Eindhovens Dagblad”. De journalisten Sanne Schelfaut, Ellen van Gaalen en Sebastiaan Quekel verdienen het om hier genoemd te worden. Toch fantastisch vast te stellen dat men inmiddels in staat is om met behulp van de nieuwste DNA-techniek vast te kunnen stellen waar een voedsel besmetting qua herkomst naar is te herleiden. Erg belangrijk als men leest dat er in dit geval drie sterfgevallen zijn vast te stellen en men uiteraard zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kan treffen om verdere slachtoffers te vermijden. Onthutsend is het ook te lezen in het voormelde artikel dat in Spanje twee slachtoffers zijn te betreuren n.a.v. de bacteriële epidemie in dit voorjaar, in Duitsland moest een fabrikant zijn activiteiten stoppen nadat er kon worden vastgesteld dat er twee ouderen gestorven waren na het eten van zijn worst. In Engeland zijn er nog in juni vijf mensen gestorven nadat men besmette broodjes en salade hadden gegeten, nota bene in het restaurant van een ziekenhuis…

Per saldo stel ik vast dat het zeker de moeite waard is, en blijft, om aandacht te vragen voor het thema voedselveiligheid en ik ben blij met onze partners binnen de PP4C(E) organisatie te kunnen blijven werken binnen dit interessante marktsegment, naast onze activiteiten in de cleanrooms voor de semi-conductor en o.a. de farmaceutische markt. Voor hen die door deze blog zijn getriggerd en meer willen weten over onze activiteiten aangaande dit thema dan verwijs ik graag naar de sites van PP4C(E) en de White Papers te downloaden.

Tot een volgende gelegenheid en…. eet veilig en gezond!

Groet Geerd

The PP4CE (Professional Partners for Controlled Environment) organization is familiar with the EHEDG guidelines for hygienic construction concepts! We guide the engineering process and offer turnkey solutions for your production facilities, also in the food sector! A combination of specialists is at your disposal, with only one contact person and coordinator during the entire process. Check our site www.pp4ce.com ore for Holland www.PP4C.nl and download our White Papers about the various food safety topics and / or legal obligations if you are active in the Food sector! Or just contact us if you have any questions!