LONG TIME NO SEE

4 maanden geen blog geschreven…

Luiheid? Lange vakantie? Of heb ik niets te doen en geen bijzondere zaken mee  gemaakt om een aardige blog over te schrijven? Niets van dat alles! Het zijn gewoon enorm drukke tijden. De opbouw van onze nieuwe organisatie vraagt veel tijd en aandacht en onze internationale ambities zijn uitdagend en succesvol, maar vragen grote inspanningen. Klagen we daarover? Voor de duvel niet!!

De offerteaanvragen blijven maar komen en de interesse in ons bedrijf voor het ontwerpen en bouwen van controlled environment faciliteiten groeit geweldig. Ons team van medewerkers blijft gestaag groeien en het inmiddels aangestelde Management Team slaagt er steeds beter in om, in samenwerking met de directie, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige prestaties neer te zetten.

In de afgelopen periode hebben we tevens ‘en passant’ enkele ISO zorgsystemen laten certificeren door TÜV Nederland. In ons geval praten we dan inmiddels over de normen ISO 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu) én 45001 (ARBO), als ook de certificering van het VCA ** zorgsysteem. (VGM ((Veiligheid, gezondheid en milieu)) Checklist Aannemers). Er zijn niet zó veel collegae in onze branche die een dergelijk complex en compleet zorgsysteem hebben gecertificeerd.

In het licht van de vele activiteiten binnen onze organisatie lijkt dit een zaak die we “tussen de soep en de aardappels” hebben afgewikkeld, maar in dit geval was het een complete re-audit en bovendien hebben we voor het eerst een compleet nieuw zorgsysteem voor ons ARBO traject geïmplementeerd! We zijn dus echt wel super-blij met de certificering voor de komende drie jaren. Welgemeende dank aan onze geweldige EHSQ (Environment Health Safety Quality) coördinator, collega Esther!

Waar ik ook blij mee ben zijn de doorgevoerde investeringen om onze kwaliteit op een steeds hoger niveau te krijgen. De grote vol automatische CNC machine voor het frezen van aluminium (kozijn- en deur) profielen en de prachtige CNC zaagmachine zijn inmiddels geplaatst en dagelijks in gebruik. Twee mooie voorbeelden van de stappen die we maken naar perfectie!

CNC Freesmachine
CNC Zaagmachine

Het is echter ook noodzakelijk om in mensen te blijven investeren. Inmiddels is onze kantoorbezetting fors gegroeid en onze laatste twee medewerksters, onlangs gestart in ons Bedrijf-Bureau, gaan ons, samen met het bestaande team, hopelijk verder op weg helpen om op middellange termijn de BIM werkmethodiek in onze organisatie te implementeren.

Daarvoor werken wij sinds kort met het Revit software pakket. Dat betekent niet dat we alleen met het Revit ‘Bouwwerk-Informatie-Model’ programma in de toekomst mooie 3D tekeningen kunnen maken. Het programma maakt het mogelijk tekeningen te maken net representatieve weergaves van esthetische en functionele eigenschappen. Tekeningen beschikken derhalve in de toekomst intelligentie, oftewel, het zijn tevens informatiebronnen.

Wat is dat nu, dat BIMMEN??

Building Information Modeling (BIM) verschilt van Computer-Aided Design (CAD) omdat er een intelligent parametrisch 3d-model gecreëerd wordt, waar op diverse methoden data uit te genereren valt. Ook kan deze data uitgewisseld worden met externe tools waarmee het model eventueel aangepast kan worden.

In simpele bewoording houdt dat in dat we in een tekening, op basis van de BIM werkmethode, een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een controlled environment facility kunnen bieden aan bouwpartners, facility managers e.d. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als betrouwbare kennis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

Veel eenvoudiger is het niet te beschrijven.  In de praktijk komt het er op neer dat een onderhoudsmanager in de toekomst bij een mogelijk probleem wat hij vaststelt bij een deurdranger van een loop-deur, met enkele klikken op de tekening kan zien wie de deurdranger heeft gemaakt en waar hij eventuele onderdelen kan bestellen met de gegevens van het onderdeel reeds digitaal beschikbaar! Tevens kunnen we op basis van de aanwezige onderhoudsgegevens eenvoudiger en sneller een MJOP (Meer-Jaren-Onderhoud-Planning) maken met een complete opsomming van alle delen met een onderhoudsbehoefte binnen een facility.

Zo waar een duidelijk voordeel vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke sloopfase van een bouwwerk! Ons inziens een must om deze werkmethode bij Brecon in te voeren in de komende 2 tot 3 jaren. Zonder de BIM werkmethode voorzien wij problemen bij de uitvoering van ons dienstenpakket als volwaardig internationaal bouwpartner.

Is er niets te melden over mijn persoonlijke situatie?

Trouwe lezers van mijn Blog weten dat ik naast de beroepsmatige ontwikkelingen vaak ook wel wat laat weten over de actualiteiten op een meer persoonlijk vlak. Jammer genoeg zijn die nu niet echt zo prettig te melden. Ook daarom is het wat rustiger geweest op de site en op mijn LinkedIn pagina. Mijn lieve vrouw Tineke heeft na bijna 5.5 jaar in januari te horen gekregen dat ze weer ‘schoon’ was. Bij een controle hebben we echter onlangs de boodschap gekregen dat ze alsnog uitzaaiingen van de kanker in haar lichaam heeft! Inmiddels zijn de chemotherapieën volop in gang gezet en hopen we dat de ziekte zo lang mogelijk op deze wijze bestreden kan worden. Uiteraard opnieuw een verschrikkelijk bericht waar ik ook niet veel meer over kan en wil schrijven. Ik kan alleen maar zeggen dat zij een geweldige vechtlust heeft en we als gezin uiteraard alles er aan doen van het leven te maken wat mogelijk is! Zo gauw geven we ons niet gewonnen bij de familie Jansen.

Bronvermelding:      Website ‘Het Nationaal BIM Platform’.