Kerstgroet van de Brecon Group 2019

Gezond en veilig werken met ISO 45001 bij de Brecon Group

Al meerdere jaren zijn we bij de Brecon Group ISO 9001 en 14001, als ook VCA** gecertificeerd door TÜV Nederland.  Vorige week mochten we na de TÜV her certificering audit in juli van dit jaar onze certificaten wederom in ontvangst nemen, nu echter ook in combinatie met het ISO 45001 certificaat! Daar zijn we oprecht trots op.

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor Arbo-managementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘Arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij de Brecon Group een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat onze groeiende onderneming mede door deze beleidskeuze zeer succesvol weet te scoren op de Controlled Environment markt! 

Eenieder een oprecht “dank je wel” voor de inspanningen onze managementsystemen op niveau te behouden en in het bijzonder onze EHSQ coördinator in deze: Esther Briels.

Onze certificaten zijn te downloaden bij contact

Listeria

Nederland verliest het vertrouwen in vleesconsumptie …

Foto van de voorpagina van het “Eindhovens Dagblad” gedateerd 5 oktober 2019. Meerdere publicaties zijn in
de krant gepubliceerd over het actueel Listeria schandaal in Nederland.

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat het strategisch samenwerkingsverband PP4C (Professional Partners for Controlled Environment), een initiatief van ondergetekende, besloot en onderzoek te laten verrichten onder de Nederlandse en Belgische voedingsmiddelenindustrie. Iedereen sprak over de grote toekomstverwachtingen welke de dit marktsegment te bieden zou hebben in de markt van controlled environment. Als gespecialiseerde ondernemingen in het creëren van veilige en schone werkruimtes met een werkklimaat waarin stof- en microbiologische contaminatie wordt beheerst, waren we geïnteresseerd of, en in hoe vérre, deze industrietak bekend was met het begrip ‘hygiënisch bouwen’ en of de hoge verwachtingen terecht waren.

Onder ca. 1.000 levensmiddelenfabrikanten met meer dan 5 medewerkers werd o.a. de vraag gesteld of men bekend was met het begrip “hygiënisch bouwen” en het toepassen van “High Care faciliteiten” in risicovolle gebieden. De resultaten waren niet echt geruststellend!

Uiteraard was het vast te stellen dat de echt grote industrieën in deze sector het best bekend zijn met de wetgeving en de richtlijnen voor een veilig productie en opslag proces. Toch vonden wij het onthutsend te moeten vaststellen dat veel bedrijven geen of duidelijk te weinig kennis in huis hadden hieromtrent.

In de afgelopen 2 jaren heb ik best regelmatig lezingen gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid. Ook heb ik een aantal White Papers gepubliceerd rond dit thema. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op de globale voedingsmiddelen markt en er is voldoende nieuwsgaring dienaangaande. Binnenkort komt er weer een White Paper uit rond het thema kleding en de nieuwste ontwikkelingen dienaangaande.

7 Juni van dit jaar is de eerste globale “FOODSAFETY” dag georganiseerd door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Er zijn een aantal redenen waarom het thema Food Safety een steeds grotere aandacht krijgt van o.a. de WHO en de VN. Een belangrijke reden waren de resultaten uit het rapport wat de WHO in 2015 heeft laten samenstellen in zake dit thema. Hieruit bleek:

• 600 miljoen geregistreerde gevallen van ziekte n.a.v. gecontamineerd voedsel.
• 420.000 sterfgevallen. (voorzichtig ingeschat)
• Hier van betroffen het 125.000 kinderen < 5 jaar oud.

Inmiddels erkent men problemen met Food Safety als een globale dreiging:
• Er worden 200 ziektes veroorzaakt door 31 vervuilers. (bacteriën, schimmels, virussen, parasieten e.d.)
• Storingen in digestief systeem kunnen leiden tot kanker.
• Ziektes zijn oorzaak van morbiditeit en mortaliteit.
• Significante belemmering voor de nationale sociaaleconomische ontwikkeling van een land.

Waar is de oorzaak te vinden van deze toenemende dreiging:
• In de basis de enorme groei van de wereldbevolking. (10 miljard inwoners 2050?)
• Globalisering veroorzaakt een meer internationaal verkeer van voedingsmiddelen.
• De voedsel keten wordt langer en internationaler.
• Minder grip op oorzaken van voedsel veiligheid issues en terugroepacties worden steeds moeilijker.

Per saldo beschouwt de WHO, wereldwijd, tekortkomende Food Safety als een van de grootste gevaren voor de gezondheid.

Ik ben wel eens aangesproken door collegae of toehoorders met de opmerking dat de resultaten uit het rapport discutabel zouden zijn of dat het ”allemaal wel mee zal vallen”. Geloof me op mijn woord: het PP4C onderzoek is professioneel door een gespecialiseerd extern bureau uitgevoerd en als men de inhoud leest is men snel overtuigd van de authenticiteit.

Mijn vrouw en kinderen die altijd mijn blogs en White Papers lezen spreken me in deze dagen vaker aan en vertellen me dat ze nu nog beter begrijpen waarom we als organisatie zo geïnteresseerd zijn in dit thema en de potentiele markt binnen deze sector.

De kranten staan vol van de actuele Listeria crisis in Nederland en ook vandaag stond er een interessant artikel in de regionale krant het “Eindhovens Dagblad”. De journalisten Sanne Schelfaut, Ellen van Gaalen en Sebastiaan Quekel verdienen het om hier genoemd te worden. Toch fantastisch vast te stellen dat men inmiddels in staat is om met behulp van de nieuwste DNA-techniek vast te kunnen stellen waar een voedsel besmetting qua herkomst naar is te herleiden. Erg belangrijk als men leest dat er in dit geval drie sterfgevallen zijn vast te stellen en men uiteraard zo snel mogelijk de noodzakelijke maatregelen kan treffen om verdere slachtoffers te vermijden. Onthutsend is het ook te lezen in het voormelde artikel dat in Spanje twee slachtoffers zijn te betreuren n.a.v. de bacteriële epidemie in dit voorjaar, in Duitsland moest een fabrikant zijn activiteiten stoppen nadat er kon worden vastgesteld dat er twee ouderen gestorven waren na het eten van zijn worst. In Engeland zijn er nog in juni vijf mensen gestorven nadat men besmette broodjes en salade hadden gegeten, nota bene in het restaurant van een ziekenhuis…

Per saldo stel ik vast dat het zeker de moeite waard is, en blijft, om aandacht te vragen voor het thema voedselveiligheid en ik ben blij met onze partners binnen de PP4C(E) organisatie te kunnen blijven werken binnen dit interessante marktsegment, naast onze activiteiten in de cleanrooms voor de semi-conductor en o.a. de farmaceutische markt. Voor hen die door deze blog zijn getriggerd en meer willen weten over onze activiteiten aangaande dit thema dan verwijs ik graag naar de sites van PP4C(E) en de White Papers te downloaden.

Tot een volgende gelegenheid en…. eet veilig en gezond!

Groet Geerd

The PP4CE (Professional Partners for Controlled Environment) organization is familiar with the EHEDG guidelines for hygienic construction concepts! We guide the engineering process and offer turnkey solutions for your production facilities, also in the food sector! A combination of specialists is at your disposal, with only one contact person and coordinator during the entire process. Check our site www.pp4ce.com ore for Holland www.PP4C.nl and download our White Papers about the various food safety topics and / or legal obligations if you are active in the Food sector! Or just contact us if you have any questions!

LONG TIME NO SEE

4 maanden geen blog geschreven…

Luiheid? Lange vakantie? Of heb ik niets te doen en geen bijzondere zaken mee  gemaakt om een aardige blog over te schrijven? Niets van dat alles! Het zijn gewoon enorm drukke tijden. De opbouw van onze nieuwe organisatie vraagt veel tijd en aandacht en onze internationale ambities zijn uitdagend en succesvol, maar vragen grote inspanningen. Klagen we daarover? Voor de duvel niet!!

De offerteaanvragen blijven maar komen en de interesse in ons bedrijf voor het ontwerpen en bouwen van controlled environment faciliteiten groeit geweldig. Ons team van medewerkers blijft gestaag groeien en het inmiddels aangestelde Management Team slaagt er steeds beter in om, in samenwerking met de directie, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige prestaties neer te zetten.

In de afgelopen periode hebben we tevens ‘en passant’ enkele ISO zorgsystemen laten certificeren door TÜV Nederland. In ons geval praten we dan inmiddels over de normen ISO 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu) én 45001 (ARBO), als ook de certificering van het VCA ** zorgsysteem. (VGM ((Veiligheid, gezondheid en milieu)) Checklist Aannemers). Er zijn niet zó veel collegae in onze branche die een dergelijk complex en compleet zorgsysteem hebben gecertificeerd.

In het licht van de vele activiteiten binnen onze organisatie lijkt dit een zaak die we “tussen de soep en de aardappels” hebben afgewikkeld, maar in dit geval was het een complete re-audit en bovendien hebben we voor het eerst een compleet nieuw zorgsysteem voor ons ARBO traject geïmplementeerd! We zijn dus echt wel super-blij met de certificering voor de komende drie jaren. Welgemeende dank aan onze geweldige EHSQ (Environment Health Safety Quality) coördinator, collega Esther!

Waar ik ook blij mee ben zijn de doorgevoerde investeringen om onze kwaliteit op een steeds hoger niveau te krijgen. De grote vol automatische CNC machine voor het frezen van aluminium (kozijn- en deur) profielen en de prachtige CNC zaagmachine zijn inmiddels geplaatst en dagelijks in gebruik. Twee mooie voorbeelden van de stappen die we maken naar perfectie!

CNC Freesmachine
CNC Zaagmachine

Het is echter ook noodzakelijk om in mensen te blijven investeren. Inmiddels is onze kantoorbezetting fors gegroeid en onze laatste twee medewerksters, onlangs gestart in ons Bedrijf-Bureau, gaan ons, samen met het bestaande team, hopelijk verder op weg helpen om op middellange termijn de BIM werkmethodiek in onze organisatie te implementeren.

Daarvoor werken wij sinds kort met het Revit software pakket. Dat betekent niet dat we alleen met het Revit ‘Bouwwerk-Informatie-Model’ programma in de toekomst mooie 3D tekeningen kunnen maken. Het programma maakt het mogelijk tekeningen te maken net representatieve weergaves van esthetische en functionele eigenschappen. Tekeningen beschikken derhalve in de toekomst intelligentie, oftewel, het zijn tevens informatiebronnen.

Wat is dat nu, dat BIMMEN??

Building Information Modeling (BIM) verschilt van Computer-Aided Design (CAD) omdat er een intelligent parametrisch 3d-model gecreëerd wordt, waar op diverse methoden data uit te genereren valt. Ook kan deze data uitgewisseld worden met externe tools waarmee het model eventueel aangepast kan worden.

In simpele bewoording houdt dat in dat we in een tekening, op basis van de BIM werkmethode, een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een controlled environment facility kunnen bieden aan bouwpartners, facility managers e.d. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als betrouwbare kennis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw waarbij het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie in het BIM dient als ondersteuning en faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

Veel eenvoudiger is het niet te beschrijven.  In de praktijk komt het er op neer dat een onderhoudsmanager in de toekomst bij een mogelijk probleem wat hij vaststelt bij een deurdranger van een loop-deur, met enkele klikken op de tekening kan zien wie de deurdranger heeft gemaakt en waar hij eventuele onderdelen kan bestellen met de gegevens van het onderdeel reeds digitaal beschikbaar! Tevens kunnen we op basis van de aanwezige onderhoudsgegevens eenvoudiger en sneller een MJOP (Meer-Jaren-Onderhoud-Planning) maken met een complete opsomming van alle delen met een onderhoudsbehoefte binnen een facility.

Zo waar een duidelijk voordeel vanaf de ontwerpfase tot de uiteindelijke sloopfase van een bouwwerk! Ons inziens een must om deze werkmethode bij Brecon in te voeren in de komende 2 tot 3 jaren. Zonder de BIM werkmethode voorzien wij problemen bij de uitvoering van ons dienstenpakket als volwaardig internationaal bouwpartner.

Is er niets te melden over mijn persoonlijke situatie?

Trouwe lezers van mijn Blog weten dat ik naast de beroepsmatige ontwikkelingen vaak ook wel wat laat weten over de actualiteiten op een meer persoonlijk vlak. Jammer genoeg zijn die nu niet echt zo prettig te melden. Ook daarom is het wat rustiger geweest op de site en op mijn LinkedIn pagina. Mijn lieve vrouw Tineke heeft na bijna 5.5 jaar in januari te horen gekregen dat ze weer ‘schoon’ was. Bij een controle hebben we echter onlangs de boodschap gekregen dat ze alsnog uitzaaiingen van de kanker in haar lichaam heeft! Inmiddels zijn de chemotherapieën volop in gang gezet en hopen we dat de ziekte zo lang mogelijk op deze wijze bestreden kan worden. Uiteraard opnieuw een verschrikkelijk bericht waar ik ook niet veel meer over kan en wil schrijven. Ik kan alleen maar zeggen dat zij een geweldige vechtlust heeft en we als gezin uiteraard alles er aan doen van het leven te maken wat mogelijk is! Zo gauw geven we ons niet gewonnen bij de familie Jansen.

Bronvermelding:      Website ‘Het Nationaal BIM Platform’.

Brecon Group in FD (Financieel Dagblad)

Vandaag een mooi artikel in het Financieel Dagblad, klik hier en lees het gehele artikel.

ICP breidt haar machinepark uit!

Het door Brecon prefab geproduceerde, BCPS cleanroom wand- en plafondsysteem, leverbaar in staal en HPL en volledig modulair opgebouwd, is vanaf de introductie eind 2017 een daverend succes!

De GMP gerelateerde marktsegmenten in de cleanroom technologie, hebben het door Fraunhofer IPA gecertificeerde systeem omarmd en het aantal in opdracht gegeven projecten neemt daarom sterk toe!

Raampartijen, deuren en kozijnen worden op onze productielocatie in Tilburg geproduceerd door ICP B.V. (International Cleanroom Products), het eigen productiebedrijf binnen de Brecon Group. Teneinde aan de sterk toenemende vraag van deze hoog kwalitatieve elementen te kunnen blijven voldoen, heeft de Brecon directie besloten het machinepark binnenkort uit te breiden met uiterst moderne CNC gestuurde precisie apparatuur.

Na een introductie op de Brabantse Metaal Dagen beurs (10 t/m 12 april) in Den Bosch, zal de firma Tryma binnenkort twee door haar tentoongestelde machines in Tilburg komen installeren. De grote twee-kops verstekzaag en de uitgebreide CNC Freesmachine zijn ‘top of the bill’ machines die de productiecapaciteit kwantitatief en kwalitatief bij ICP laten groeien om de sterke groei binnen de Brecon Group bij te kunnen houden.

Wij wensen het ICP team veel succes toe met deze uitbreiding van haar machinepark!

Melancholie… en hoppa, ik ben er al weer overheen!

Het magazijn gesloopt en het productiedeel wat ook binnen enkele weken zal verdwijnen…

Alles bijeen ben ik nu 36 jaar binnen verschillende ondernemingen actief als directeur. Al die jaren heb ik getracht zo goed mogelijk de belangen van aandeelhouders te behartigen. Toegegeven, ik heb ook minder prettige besluiten moeten nemen en/of moeten uitvoeren. Alles in het kader van omzetgroei, winstoptimalisatie, of simpelweg om de continuïteit te waarborgen en arbeidsplaatsen te behouden.

Inmiddels liggen de bijna 30 jaren van mijn carrière in de bouwchemie al een tijdje achter mij. In 2013 kreeg ik als consultant de gelegenheid kennis te maken met de wereld van controlled environment in zijn algemeenheid en cleanrooms in het bijzonder. Na zoveel jaren actief te zijn geweest in de bouwchemie kreeg ik op mijn 58e levensjaar de kans een geheel nieuw werkgebied te leren kennen en ben ik heden ten dage ontzettend enthousiast over mijn directietaken bij Brecon Cleanroom Systems. Voor de trouwe lezer van deze blog is het wel bekend dat ik met veel enthousiasme kan schrijven over onze prestaties binnen dit marktsegment. Ook zijn mijn blogs doorgaans erg positief en tracht ik hier en daar zaken met de nodige humor te beschrijven.

Nu heb ik echter heel spontaan een op het eerste oog een wat melancholieke blog geschreven op grond van het feit dat ik per toeval op een regenachtige zaterdagochtend de oude bedrijfslocatie van Hoeka aanschouwde, op weg naar huis vanaf het voetbalveld waar mijn twee jongste kleinzonen hun voetbalwedstrijd hadden gespeeld.

Het was al weer vele jaren geleden dat ik door de straat was gereden waar Hoeka gevestigd was. Het bedrijf waar decennia lang coatings, pleisters en vloerafwerkingsproducten werden ontwikkeld en geproduceerd, en waar ik als directeur vanaf 1983 vijftien jaar de scepter mocht zwaaien. Ik wist uiteraard dat de nieuwe eigenaren sinds 2012 het bedrijf ook al weer hadden verkocht en had vernomen dat de fabriek inmiddels geen activiteiten meer ondernam. Al het personeel was in 2017 en 2018 ontslagen en het gebouw stond er leeg en verlaten bij sinds vorig jaar.

Nu had de sloophamer toegeslagen en was er nog maar een deel zichtbaar van wat tot maar voor enkele jaren geleden een mooi en efficiënt productiebedrijf was. Ik moet vaststellen dat ik erg triest werd door de aanblik van het eens zo goed onderhouden bedrijfspand, zo volledig gehavend en ontdaan van haar ziel. Half gesloopt is elk gebouw lelijk en afstotend. In dit geval zal echter iedere oud-collega verdrietig zijn geworden bij het beeld boven dit artikel.

Wat hebben we mooie tijden meegemaakt en wat heeft dit bedrijf mooie resultaten geleverd in haar goede jaren! Vele mensen hebben een groot deel van hun leven in dit gebouw doorgebracht. Of het nu productiemedewerkers, laboratorium- of kantoormensen waren of de collegae in de logistiek…. Eenieder was begaan met het bedrijf en allemaal gingen we voor goede resultaten. Er werd echt hard gewerkt!!

En goede resultaten waren er. Zowel financieel als maatschappelijk. Met onze ISO zorgsystemen waren we als een van de eerste bouwchemiebedrijven actief in Nederland. Niet voor niets wonnen we de INK Kwaliteitsprijs in 1997. We lieten de NS en de Nederlandse Post achter ons en waren zo trots als een pauw dat we op het podium mochten staan voor de uitreiking van deze prachtige prijs. Veel publiciteit en lovende woorden vielen ons ten deel en hierdoor steeds meer internationale erkenning en mooie omzetgroei. Denk nog even terug aan mijn laatste blog waarin ik schreef over de aanhang van supporters en sympathisanten als je wint en straalt.

INK prijs in 1997 gemaakt door Borek Sipek, de prominente Tsjechische glaskunstenaar en architect, in 2016 overleden.

Het was echter een groot Duits Chemisch concern, wat als “rupsje nooit genoeg” besloot de gezonde groep van Relius bedrijven, waartoe ook Hoeka behoorde, uiteindelijk te verkopen en het verlies van honderden arbeidsplaatsen voor lief te nemen. Ook ik verloor toen mijn positie als CEO en mijn plaats in de Board of Directors binnen het concern, en mocht met een gouden handdruk na 25 jaar dienstverband de toko verlaten.

8% tot 10% winst over de gerealiseerde omzet en een uitstekend rendement van 15% op geïnvesteerd vermogen (ROCE) bleek niet voldoende te zijn. Men besloot alles in kleine delen op te splitsen en een mooie internationale groep van bedrijven, met zo’n 1.500 man in dienst, werd deels gesloten of verkocht.

Elke partij die een fabriekslocatie of activiteit overneemt of hiermee fuseert roept dat 1+1 door synergie een 3 zal opleveren, maar de realiteit haalt deze mooie woorden en voorspellingen regelmatig hard in, zoals dat al zo vaak is gebeurd bij overnames en fusies in het verleden. Natuurlijk is niet alles in de Relius Group verloren gegaan, maar het concern-denken heeft duidelijk haar sporen achtergelaten. De trieste aanblik van het bedrijfspand in mijn woonplaats Deurne was aanleiding tot de wat melancholieke gedachten deze zaterdagochtend.

In de middag lees ik echter de krant en laat de verschrikkelijke beelden op me inwerken van de terrorist die in Nieuw-Zeeland 50 mensen heeft vermoord. Uiteraard veel nieuws over de door te voeren Brexit-strategie en hoe dit mogelijk allemaal gaat aflopen.

Maar tevens economisch nieuws uit de regio trekt mijn aandacht. Enkele positief denkende CEO’s uit de regio die goede verwachtingen hebben voor 2019 en duidelijk maken dat het topjaar 2018 ook wat moeilijk is te evenaren, laat staan te verbeteren.  En een wat afwachtende houding van hoogleraar Bart Vos van de universiteit in Tilburg die op basis van de inkoop managers index eerder een wat minder gerust gevoel heeft bij de lopende ontwikkelingen.

Hoe blij word ik dan van een enthousiaste CEO als Huub van de Vrande, verantwoordelijk voor de inmiddels zeer internationale Neways groep. Ook hij is zich bewust van de onrust door een Brexit en is oplettend wat een Trump zoal roept en twittert. Het is echter Huub die letterlijk in het artikel wordt geciteerd met de woorden: “We kunnen niet continue verbeteren, en moeten wennen dat er af en toe gas wordt teruggenomen”.  Kijk, dat noem ik nou een mens met een gezond gevoel voor ondernemerschap en een realistische kijk op zakelijke ontwikkelingen.

De resultaten van een onderneming moeten uiteraard bevredigend zijn. Winstcijfers moeten aandeelhouders een goed rendement verstrekken op het geïnvesteerd vermogen. “Shareholder value” dient te stijgen. Maar men dient álle stakeholders tevreden te houden. Ook onze medewerkers mogen erop vertrouwen te werken voor aandeelhouders met een gezond en normaal verwachtingspatroon en een correct oog voor de realiteit! Men moet ook eens een wat tegenvallend jaar kunnen accepteren….

Ik ga mijn blog sluiten en werken aan een begroting voor de uitbreiding van een cleanroom in een pand van de Neways groep te Echt in Limburg. In 2014 daar al 1150 m² cleanroom gebouwd en nu samen met de PP4C partners mogelijk zo’n 225 m² uitbreiding realiseren. Mooi om weer voor zo’n positieve en realistische CEO te mogen werken. Mijn goede humeur is weer helemaal terug en ik heb er “zin an”!

“Wie goed doet, goed ontmoet”

Afgelopen maand o.a. hard gewerkt aan onze activiteiten in Amerika. Ik moet vaststellen dat het leveren en bouwen van een cleanroom in Californië zeker niet de eenvoudigste zaak van de wereld is. De eisen die in dat deel van de VS worden gesteld aan de constructie en bouwdelen van een cleanroom, zijn absoluut niet te vergelijken hoe de autoriteiten in Europa hiermee omgaan. Alles is gerelateerd aan extreem strenge eisen en bijzonder moeilijk verkrijgbare bouwvergunningen. Het spreekt voor zich dat men zich ook in Europa houdt aan geldende regels en richtlijnen, maar wat we aan informatie moeten aanleveren in Californië en hoe moeilijk het is daar een vergunning te krijgen voor de bouw van een relatief eenvoudige “box in box” ruimte is echt ongehoord. Heeft alles te maken met het aardbevingsrisico ter plaatse, dus wel begrijpelijk. Het kost je gewoon wat grijze haren meer….

Een waarlijk moeilijke bevalling dus, maar des te meer vreugde als over enige tijd het eindresultaat staat.

Over bevallingen gesproken mag ik natuurlijk niet de geboorte van ons negende kleinkind onbesproken laten. Onze dochter Minke en haar man Piet zijn op 7 februari bevallen van hun derde dochtertje met de mooie naam Sam, en het is weer een wolk van een kind. Zoals ik mijn zakenrelaties een bericht stuurde: Controlled Environment is belangrijk, maar gezinsuitbreiding bij een van je kinderen is weer “true happiness!”. Moeder en dochter maken het overigens uitstekend.

Tussentijds is Brecon volop aan de gang in Duitsland met de bouw van 2600 m² cleanroom. Het complete werk bestaat uit twee fasen en we zijn daarom voorlopig nog wel even daar bezig. Het loopt nu echter gestaag door en ook hier komen de resultaten in zicht.

Net opgeleverd: KMWE Cleanroom op de BIC te Eindhoven (fotograaf Studio38C)

Ook op de BIC in Eindhoven hebben we weer een prachtig werk opgeleverd, zonder ook maar één opleverpuntje. Met de engineering verzorgd door PP4C partner Deerns en vervolgens in goede harmonie samen met Kuijpers hard gewerkt aan een super resultaat voor het prestigieuze bedrijf KMWE. De kwalificatie door CMI leverde een ISO 14644 klasse 3 op “as built”. Mede dankzij de uitstekende reinigingsactiviteiten van WERO Cleanroom reiniging. Opnieuw een mooie PP4C referentie! We naderen denk ik binnenkort de start van het dertigste cleanroom project, bereikt in de afgelopen 4 jaren van samenwerking binnen PP4C. Niet slecht!

Ik wil uiteraard niet alleen over onze projecten schrijven, maar eerlijk is eerlijk, we zijn wel verrekte trots op de lopende ontwikkelingen! Mooie werken realiseren enerzijds en ook volop aan het succesvol binnen halen van nieuwe uitdagende projecten, anderzijds. Daar geniet je toch van en geeft je telkens weer een adrenaline stoot! Wat kan het toch hard gaan….

Nog maar ruim een jaar geleden zaten we in een gedateerd pand in Etten-Leur. En inmiddels werken we in ons moderne bedrijfspand in Tilburg met een groeiend team van enthousiaste collegae in een steeds meer professionele organisatie met een fantastische werksfeer. Vandaar de titel van deze blog! Of het nu opdrachtgevers zijn of nieuwe potentiële medewerkers, als men voor het eerst Brecon leert kennen maakt men kennis met een moderne organisatie, een professioneel beleid en een goede werksfeer.

Het vergaat ons dan net zoals een winnend voetbalelftal of een schaats- of wielrenteam wat regelmatig indrukwekkende titels binnen haalt. In een keer willen mensen met je praten en samenwerken. Je bekendheid overstijgt je eigen regio en landelijk staan ze voor de sporters in de rij. Uiteindelijk wilt iedereen met een winnend team geïdentificeerd worden. En dat is in de zakenwereld niet anders… Mooi toch?

In mijn laatste blog stonden twee foto’s afgebeeld waar ik te zien was met mijn brace. Het is niet voor te stellen hoe vaak je gevraagd wordt of je een skiongeluk hebt gehad, in deze tijd van het jaar. Soms wat vermoeiend, daarom des te beter dat mijn nieuwe orthopedische schoenen over een aantal weken klaar zullen zijn. Op dit ogenblik loop ik met een proefexemplaar van een nieuwe schoen en ik moet tot mijn vreugde vaststellen dat dit erg goed voelt. Gewoon lopen als in het verleden zit er niet meer in, maar ik merk wel dat met de juiste schoen ik toch wel weer wat meer kan doen. Misschien zelf wel weer wat in de tuin werken in het voorjaar. Dat zou fantastisch zijn.

Dat voorjaar lijkt al in februari gekomen te zijn. We weten echter allemaal dat maart en april nog wel wat winters weer kunnen opleveren. We wachten het af. In ieder geval ligt de kortste dag al weer een tijdje achter ons en verheugen we ons allemaal weer op de mooiste tijd van het jaar, de lente. Ik zal wel in april / mei de tijd vinden om weer een blog te schrijven en weet dan ook hoe het met het lopen gaat. Ik hoop op het beste en hou jullie op de hoogte. Ik wens eenieder vooralsnog een prachtig voorjaar toe en zakelijk als ook privé veel succes en goede gezondheid.