Geavanceerde farmacieomgeving voor PMC te Utrecht

In Utrecht is op 5 juni 2018 het Prinses Máxima Centrum in Utrecht geopend, het nieuwe landelijke centrum dat is gespecialiseerd in kinderoncologie. Niemand minder dan koningin Máxima pleegde de openingshandeling. PP4C partners Kuijpers en Brecon droegen zorg voor de realisatie van de ruim 350 m² tellende cleanroom voor de bereidingsapotheek van het ziekenhuis. En dat in een realisatieperiode van krap vier maanden!

Het Prinses Máxima Centrum is tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis
van UMC Utrecht gebouwd. Het oorspronkelijke idee van het centrum was om
gebruik te maken van de apotheekvoorzieningen van het UMC. Medio 2017
werd echter besloten een eigen apotheek te realiseren. Na een kwalitatieve
selectie kreeg PP4C (Professional Partners for Cleanrooms) de detailengineering
gegund. Bij de opdrachtverstrekking nam Kuijpers de coördinatie en installaties
voor zijn rekening en partner Brecon Cleanroom Systems het bouwkundige deel
van de cleanroom. De opdracht was helder: ontwerp en bouw een nieuwe bereidingsapotheek
binnen de muren van het kinderoncologiecentrum en zorg
dat deze binnen vier maanden – in april 2018 – klaar en gevalideerd is.

Naadloze koppelingen
De expertise en ruime ervaring van beide PP4C partners in het realiseren van
kritische productieomgevingen zoals bereidingsapotheken leidde tot een vlot
verloop van het project. Voor een snelle en succesvolle realisatie werd er samengewerkt
met de opdrachtgever (het PMC), de ziekenhuisapotheker, een consultant
van RTA Medical en bouwer MedicomZes (gespecialiseerd in projecten
in de gezondheidszorg). Kuijpers’ takenpakket bestond uit de aanleg van alle
benodigde werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder
voorzieningen voor de luchtbehandeling, klimaat, ventilatie en verlichting. Verder
droeg Kuijpers zorg voor de gebouwautomatisering inclusief monitoringsinstallaties
en koppelde het de apotheekinstallaties naadloos met de hoofdinstallaties
van het ziekenhuis.

BCPS modulair wandsysteem
Voor Brecon besloeg de opdracht ruim 350 m² Brecon Cleanroom plafondsysteem
met HPL afwerking. In de Class A- en B-ruimtes werd dit systeem zelfs
geheel flush afgewerkt. Alle wanden, deuren en raampartijen bestonden uit het
modulaire BCPS (Brecon Cassette Panel Systeem). In de ruimte waar de volledige
automatische productie plaatsvindt, is een luchtdichte Metaflex schuifdeur geïn-
stalleerd. Alle bouwkundige delen zijn op de Brecon productielocatie in Tilburg
geprefabriceerd. De vloeren werden door Brecon geëgaliseerd en zijn per ruimte
afgewerkt met Gerflor Mipolam vloersystemen, inclusief de holle plintafwerking.
De HPL meubelinrichting en doorgeefkasten (Pass Through Cabinets) werden
door Brecon Clean Furniture geleverd en geïnstalleerd. PP4C partner WERO verzorgde
de (eind)reiniging van de cleanroom voorafgaand aan de validatie.

Uniek in Europa
De cleanroom van de apotheek bestaat uit drie delen: in één deel worden
niet-risicovolle parenteralia (te injecteren geneesmiddelen) toedieningsgereed
gemaakt conform de GMP-z-richtlijn. In een ander deel worden cytostatica
(geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker) en andere
risicovolle parenteralia klaargemaakt. Deze ruimtes beschikken over een
separate luchtafzuiging en ventilatie. Het derde deel is uniek: hier zijn twee zogenoemde
RIVA-robots geplaatst die niet alleen volledig geautomatiseerd geneesmiddelen
gereedmaken voor toediening, maar deze vervolgens ook geautomatiseerd
afleveren in geëtiketteerde spuiten, flesjes of infuuszakken. Omdat de
robots veel warmte produceren, is de koelcapaciteit in dit deel van de cleanroom
aanzienlijk vergroot.

Hoge eisen aan kwaliteit
Alle systemen in de cleanroom voldoen aan de GMP (Good Manufacturing
Practices)-richtlijnen, het kwaliteitsborgingssysteem van de farmaceutische
industrie. In de apotheek gaat het om een reeks aan GMP-classificaties: van
GMP-D in de (algemene) kleedruimtes tot en met GMP-A in de ruimtes waar
parenteralia toedieningsgereed worden gemaakt. Hoge eisen dus, wat logisch is
in het licht van de expertise van het Prinses Máxima Centrum: het verlenen van
hoog complexe zorg aan kinderen met kanker. Erik Rijpkema, projectleider bij
Kuijpers: “Om aan de GMP-richtlijnen te voldoen, moeten systemen tot in detail
tegemoet komen aan de ontwerpspecificaties en vakkundig zijn geïnstalleerd.
Dat controleren en verifiëren loopt bij Kuijpers en Brecon altijd als een rode
draad door cleanroomprojecten, ook hier. Door de ruimtecondities continu te
monitoren, werkten we toe naar een optimaal eindresultaat.”

 

Succes boeken geeft adrenaline stoot!

Wie is er niet bekend met een behaald succes op het gebied van sport of anderszins? Heerlijk toch die adrenaline stoot die het je geeft?

In maart van dit jaar begon de kennismaking met een grote EMS producent in Bayern (Beieren), Duitsland. EMS heeft naast vele ander betekenissen overigens ook de betekenis Electronic Manufacturing Services. Dit bedrijf maakt dus veelal elektronische componenten op ontwerp basis en richtlijnen van andere ondernemingen. Gelet hun onbekendheid met cleanroom technologie en het hoge eisenpakket van de opdrachtgever, welke gebruik gaat maken van deze EMS onderneming, hebben we veel energie in kennisoverdracht moeten steken in de laatste periode.

De nodige bezoekjes naar het mooie Bayern zijn echter niet tevergeefs geweest.
Nu, enkele maanden verder, kon ik onlangs het bericht op de sites als volgt beschrijven:

“PP4CE kreeg deze week de opdracht voor het ontwerpen en het realiseren van alle engineeringactiviteiten van een cleanroom, die in het Duitse Beierse gebied wordt gebouwd. Het betreft een semi-conductor gerelateerde cleanroom, te bouwen in twee opeenvolgende fasen, met een totale oppervlakte van ongeveer 2.300 m2. De wereldwijd werkende klant maakt een van zijn bestaande vestigingen volledig beschikbaar voor de bouw van deze cleanroom, om nieuwe EMS-activiteiten op te starten. De inbedrijfstelling van de ISO 14644 klasse 7 cleanroom is gepland voor eind maart 2019.

Na deze engineeringopdracht zullen verdere discussies plaatsvinden over de daadwerkelijke bouwopdracht van dit mooie turnkey project door PP4CE in de komende periode. Meer nieuws over dit prachtige project volgt zo snel mogelijk.”

Zo ook haalde Brecon met PP4C partner Kuijpers een mooie opdracht binnen op de BIC (Brainport Industrial Campus). Het bekende KMWE, met hun CEO Edward Voncken als een van de trekkers van het BIC project in het algemeen en huidig voorzitter van Brainport Industries in het bijzonder, heeft met de ingebruikname van 30.000 m2 productieruimte, grootse plannen op de campus. Wij mogen de ca. 1.400 m2 nieuwe cleanroom bouwen die KMWE reeds in Januari in gebruik wenst te nemen. Eén van de vele Controlled Environment faciliteiten binnen deze mooie onderneming. Na Anteryon dus het 2e mooie BIC project dat we binnen mochten halen.

Brainport Industries Campus

Ik wil niet eenieder lastig vallen met een opsomming aan lopende projecten, geslaagde opleveringen of mogelijke projecten waar we over in onderhandeling zijn. Vele zaken mag en kan ik ook niet schrijven, simpelweg omdat er een geheimhouding overeenkomst van kracht is. Zoals dat ook het geval is in Duitsland! Maar waar mogelijk is het ook mooi succes te delen.

Dergelijke opdrachten te mogen ontvangen binnen het PP4C(E) concept geeft wel een adrenaline stoot!

Het implementeren van Inbound Marketing is weer geheel andere koek.

Om internationaal een marketingstrategie te bedenken en die om te zetten naar een marketingplan, is een mooie taak. Waar ik echter vroeger, als Senior Executive binnen het BASF concern, meerdere miljoenen beschikbaar had voor onze marketing activiteiten in Europa, moet ik nu met een echt klein budget wereldwijde marketing activiteiten ondernemen…. Over uitdagingen gesproken!

In de marketing wereld is veel veranderd in de afgelopen 10 jaren. Gelukkig heb ik geen moeite met studie werkzaamheden naast mijn normale werkzaamheden. Ik ben dus sinds enige tijd heel druk bezig met een “inbound marketing” studie via een uitgebreide webinar training van HubSpot, de grondleggers van Inbound Marketing. Overigens niet echt nieuw, vooral veel grotere bedrijven zijn er al veel langer mee bezig en hebben Inbound Marketing volledig geïmplementeerd

In principe is het zo dat je bij Outbound marketing de interesse van de potentiële klant kóópt, door het verspreiden van een algemene marketing boodschap, via klassieke mediakanalen (tv en radio reclame, advertenties, beurzen, direct mail etc.) Als je dat internationaal moet doen kost je dat jaarlijks een vermogen!
Toch moeten we als PP4CE nieuwe opdrachtgevers vinden, in landen waar we nog onbekend zijn als organisatie.

Bij Inbound marketing biedt je de prospects juist de gewénste informatie aan. Wat houdt een prospect bezig? Wat vraagt hij zich af? Wat interesseert hem?
Door dat te onderzoeken en hier digitaal de juist afgestemde content voor aan te bieden, raken mensen zich bewust van onze activiteiten. Een verder goed ingevulde kennismaking kan er mogelijk voor zorgen dat bij concrete behoefte een transformatie plaatvind tot een potentiele opdrachtgever, een lead!
Bij de juiste sales approach kun je vervolgens tot een concrete opdracht komen en mogen we aan het werk! Daarna dien je door de juiste service, o.a. door een goed uitgevoerd periodiek onderhoud- en reinigingsplan, van de klant een ambassadeur te maken die mogelijk voor kwalitatief goede nieuwe leads zorgt.
In vakjargon wordt dit wel de Customer Journey genoemd.

Veel korter en duidelijker krijg ik het niet uitgelegd. In ieder geval zullen we door Inbound Marketing sneller en beter betaalbaar, PP4CE internationaal op de kaart kunnen zetten!

Dat gehele communicatie proces gebeurt vooral digitaal via o.a. White Paper publicaties, B2B Apps, schrijven van blogs e.d. Search Engine Optimalisatie (SEO) en Search Engine Advertising (SEA) vraagt veel aandacht om bij Google op internationaal niveau succesvol gepositioneerd te worden. Maar ook via het geven van lezingen op seminars en congres deelnames, zoals we dat dit jaar met PP4CE doen in den Haag voor het ICSS 2018 en in Londen bij de EHEDG. In April 2019 stellen we ons voor aan de farmaceutische markt in Dublin op het ISPE jaar congres. Allemaal onderdelen van ons marketing concept en de introductie van onze internationale activiteiten als PP4CE.

Dat alles houdt me redelijk bezig en vraagt de nodige tijd en energie. Kan ik in ieder geval geen kwajongensstreken uithalen. Tot een volgende Blog…

Groet Geerd

P.S. Brainport Industries Campus wordt een hypermoderne campus, verweven in circa 200 hectare groen, te midden van één van de grootste stadsparken van Eindhoven. Een innovatief en duurzaam werklandschap waar stijlvolle bedrijfsgebouwen een geheel vormen met het groene, bosrijke gebied van Brainport park. Toonaangevende kennisinstituten en gerenommeerde bedrijven werken samen op de Brainport Industries Campus om ideeën te brengen voor de gereedheid van de productie en om businesscases te ontwikkelen. De campus is een state-of-the-art werk- en leeromgeving voor de volgende generatie in hightech productie. De Brainport Industries Campus herbergt brede allianties tussen leveranciers, gespecialiseerde bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.

PP4CE haalt eerste overzeese opdracht binnen!

Deze week heeft Brecon International met haar PP4CE organisatie een mooie opdracht gekregen. Samen met haar HVAC partner Stulz, uit het Duitse Hamburg, gaat men een cleanroom realiseren in Silicon Valley, USA.
Men verwacht een kwalificatie en complete oplevering van de cleanroom in Maart 2019. Het betreft in dit geval een kleinere unit van ca. 350 m2, ISO 14644 klasse 7, gebouwd op een bestaande locatie van de opdrachtgever, actief in de micro-electronica markt, welke vooralsnog niet genoemd wenst te worden.

De directie van Brecon International is uiteraard zeer enthousiast over de geboekte resultaten in de opstartperiode van de internationale alliantie PP4CE. Verschillende partners zullen ook in de VS hun diensten en/of producten kunnen leveren of installeren.

In September zal PP4CE zich internationaal presenteren als sponsor van de ISCC 2018. Het International Symposium on Contamination Control, gehouden van 22 t/m 26 september in het Haagsche zal worden bezocht door een groot aantal internationale specialisten op het gebied van ‘Controlled Environment’.

Mooi om daar reeds over de eerste resultaten te kunnen praten met de bezoekers!

PP4CE boekt belangrijk resultaat in Duitsland!

Op basis van de huidige NDA-overeenkomst zijn we niet in staat om meer gedetailleerde informatie te geven, toch zijn we erg blij met een behaald resultaat! Na maanden van voorbereiding en onderhandeling kunnen we u nu als volgt informeren:

“Brecon International kreeg deze week de opdracht voor het ontwerpen en het realiseren van alle engineeringactiviteiten van een cleanroom, die in het Duitse Beierse gebied wordt gebouwd. Het betreft een semi-conductorgerelateerde cleanroom, te bouwen in twee opeenvolgende fasen, met een totale oppervlakte van ongeveer 2.300 m2. De wereldwijd werkende klant maakt een van zijn bestaande vestigingen volledig beschikbaar voor de bouw van deze cleanroom, om nieuwe EMS-activiteiten op te starten.

De inbedrijfstelling van de ISO 14644 klasse 7 cleanroom is gepland voor eind maart 2019.

Na deze engineeringopdracht zullen verdere discussies plaatsvinden over de daadwerkelijke bouwopdracht van dit mooie turnkey-project door o.a. Brecon International in de komende periode.

Meer nieuws over dit prachtige project volgt zo snel mogelijk.”