SYMPOSIUM HYGIËNISCH BOUWEN / ASSA ABLOY

Tilburg, 27-6-2018

Afgelopen maandag ging het symposium hygiënisch bouwen voor de voedingsmiddelensector zeker niet over bouwvakkers leren hun handen goed te wassen. Waar het wél om ging, was de noodzaak om omgevingen waar dat écht nodig is, zo te ontwerpen en te bouwen dat hygiëne en dus voedselveiligheid optimaal tot uitdrukking komen.

Dat voedselveiligheid als thema werd gekozen, kwam niet uit de lucht vallen. Het belang ervan neemt hand over hand toe en op het vlak van wet- en regelgeving staan er komende jaren de nodige veranderingen op til. Daarnaast kent voedselveiligheid ook een sociaal, maatschappelijke kant. Wie voedsel produceert, verwerkt en/of distribueert heeft er maar voor te zorgen dat niemand er ziek van wordt. Geen enkele partij die betrokken is bij de totstandkoming van een gebouw of medeverantwoordelijk is voor de inrichting van een productieproces waar het om voedsel gaat, kan aan zijn verantwoordelijkheid ontkomen als het om hygiëne en voedselveiligheid gaat en zal zijn zaakjes dus goed voor elkaar moeten hebben.

Hardop nadenken

Plaats van handeling was het gebouw – het schip – van Schmidt Zeevis BV, pal aan de A20 in Rotterdam. In dit bedrijf staat het belang van hygiëne en voedselveiligheid geen moment ter discussie en het was dus een prima plek om hardop na te denken over hoe je tot hygiënisch verantwoorde bouwconcepten komt welke in relatie staan tot de risico’s t.a.v. de voedselveiligheid bij de productie, transport, opslag en verwerking van voedingsmiddelen.

Kennis delen

Directielid van Schmidt Zeevis BV, Jos van Vuren, heette eenieder welkom in het relatief nieuwe en zeker opmerkelijke bedrijfsgebouw te Rotterdam. In een overzichtelijke presentatie lichtte hij de ruim 100 jaar geschiedenis toe van dit mooie bedrijf. De directie heeft als visie de door haar internationaal geleverde producten en dienstverlening ten allen tijde “the best of the best” te laten zijn. Dat daar een hoogwaardig hygiënisch bouw ontwerp bij hoorde, ten tijde van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsgebouw, was vanzelfsprekend.

PP4C, een samenwerkingsverband van bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van turnkey Controlled Environment faciliteiten, deelde haar kennis en ervaring rondom voedsel wet- en regelgeving, het V-Model bij de realisatie van bedrijfsgebouwen in het algemeen en Controlled Environment ruimtes in het bijzonder als ook werden de resultaten van een onderzoek onder de Food productiesector in Nederland en Vlaanderen, gerealiseerd op initiatief van PP4C, besproken.

De EVO-Fenedex introduceerde de nieuwe Hygiënecode voor de transport- en opslagsector binnen de foodsector en de uitgangspunten van een correct HACCP systeem. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden werd het belang van dit thema benadrukt en duidelijk uiteengezet.

Ter afsluiting werd in een forumdiscussie, met behulp van het aanwezige publiek, een duidelijker beeld gecreëerd hoe de algemene stemming was t.a.v. de thema’s voedselveiligheid en hygiënisch bouwen. Aan de hand van een aantal stellingen waarop live gestemd kon worden, deed de hele zaal met het expertpanel mee aan een interactieve discussie.

Al met al een zeer geslaagde middag, onder het dag voorzitterschap van René de Monchy en uitstekend georganiseerd door PP4C partner Assa Abloy, in een mooie hygiënische omgeving en een zeer gastvrije ontvangst van Schmidt Zeevis BV.

Opening bedrijfspand Brecon Group

Zeker 200 genodigden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging de opening bij te wonen van het nieuwe Brecon Group bedrijfspand in Tilburg, 8 juni j.l. Zoals medeaandeelhouder en CFO Wim van Ree in zijn opening speech vermeldde, was Brecon de laatste jaren uit het jasje gegroeid in hun oude pand in Etten Leur. Afgezien van de kantoorfaciliteiten was het ook dringend noodzakelijk dat de productie en assemblage werkplaats gemoderniseerd en uitgebreid werden.  Dit alles is ook mede het gevolg van de strategische weg welke Brecon heeft gekozen in 2014. Zeer succesvol zijn de activiteiten in de laatste jaren uitgebreid in sectoren als de farma, voedingsmiddelen en Health Care. Het prefabriceren van modulaire cleanroom bouwsystemen is in de laatste jaren binnen deze marktsegmenten in belang sterk toegenomen.  Met de hiervoor geslaagde introductie van het nieuwe modulaire Brecon Cassette Panel Systeem, is daarom de productie van wand- en plafondsystemen als ook de raam- en complete deurpartijen sterk gegroeid. In het nieuwe pand kan hier nu een goede invulling aan worden gegeven.

De vele bezoekers waren in de gelegenheid alle ruimten uitvoerig te bekijken en aandeelhouders van de Brecon Group werden overladen met aardige complimenten voor materiaalkeuzes en ontwerp van het geheel.

Verantwoordelijk voor de bouw van het moderne pand was Brabant Bouw, onderdeel van de Brecon Group. Bouwbegeleiding en coördinatie heeft het Tilburgse Lavertuur in handen genomen. Het ontwerp is gemaakt door architect Bram van de Sanden van het Buro013 en voor het interieurontwerp is de hulp ingeroepen van het Tilburgse ‘BRuud in vorm’, gespecialiseerd in industriële vormgeving en inrichtingsconcepten.

Het resultaat is een zeer modern, ruim opgezet en nagenoeg energieneutraal gebouw met een prachtig industriële uitstraling in de kantoorfaciliteiten en een uitstekend geoutilleerde productieruimte waar de Brecon Group haar groeistrategie in alle kracht voort kan zetten!